Οι νέες ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ με μια ματιά

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ 1

Τι προβλέπει;

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ορίζει την ελάχιστη βάση εισαγωγής του ως ποσοστό (εντός ενός εύρους) επί του μέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα επιλέγει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας σε αυτά.

Πού στοχεύει;

 • Στο να διασφαλίσει τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για επιτυχή φοίτηση και έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών
 • Στο να ενισχύσει την αυτονομία των ΑΕΙ και τη δυνατότητα κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ
 • Στο να θωρακίσει το κύρος των Πανεπιστημιακών σπουδών
 • Στο να εξορθολογίσει την κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ

 

ΡΥΘΜΙΣΗ 2

Τι προβλέπει;

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ

 • Φάση Α
  • Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με περιορισμένο αριθμό επιλογών (από το 2022)
 • Φάση Β
  • Ακολουθεί την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Φάσης Α
  • Συμμετέχουν σε αυτή μόνον οι μη εισαχθέντες κατά την Φάση Α
  • Οι επιλογές περιορίζονται σε όσα Τμήματα απέμειναν κενές θέσεις από την Φάση Α

ΔΙΠΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
α) για εισαγωγή σε ΑΕΙ, μέσω πανελλαδικών
β) για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ, μέσω απολυτηρίου και άλλων κριτηρίων

Πού στοχεύει;

 • Στο να ενθαρρύνει τις συνειδητές επιλογές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου
 • Στο να μειώσει τον αριθμό επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας» (π.χ. 200ής) επιλογής
 • Στο να εισάγονται περισσότεροι υποψήφιοι σε τμήματα στα οποία επιθυμούν πραγματικά να σπουδάσουν
 • Στο να μειώσει την ανάγκη μετεγγραφών

 

ΡΥΘΜΙΣΗ 3

Τι προβλέπει;

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Με ειδική μέριμνα για:

 • φοιτητές με σοβαρό λόγο υγείας
 • εργαζόμενους φοιτητές
 • διακεκριμένους αθλητές

Πού στοχεύει;

 • Στην καταπολέμηση του στρεβλού φαινομένου των “αιώνιων” φοιτητών
 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών στο Πανεπιστήμιο
 • Στην ενίσχυση του κύρους των ΑΕΙ και της θέσης τους στα διεθνή συστήματα κατάταξης Πανεπιστημίων

 

ΡΥΘΜΙΣΗ 4

Τι προβλέπει;

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιλαμβάνει διάφορες περιπτώσεις όπως λογοκλοπή, καταστροφή περιουσίας, παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας κ.α.

 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΕΙ
Στην περίμετρο ή τους εσωτερικούς χώρους κάθε Πανεπιστημίου

 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΙ

 • Υπάγεται στον/στην Πρύτανη ή αρμόδιο Αντιπρύτανη
 • Σκοπός: η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του ΑΕΙ και η φύλαξη των υποδομών

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΙ

 • Σκοπός: κατάθεση προτάσεων για την κατάρτιση του σχεδίου ασφαλείας του ΑΕΙ
 • Συμμετέχουν σε αυτή και μέλη της ΟΠΠΙ

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΟΠΠΙ)

 • Στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικούς φρουρούς
 • Με ειδική εκπαίδευση για την αποστολή τους στο χώρο των ΑΕΙ
 • Με ειδική στολή και χωρίς πυροβόλα όπλα

Πού στοχεύει;

 • Στην πρόληψη και αποτροπή της παραβατικότητας
 • Στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας και ανομίας εντός των χώρων των ΑΕΙ

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τι θα ισχύει από το καλοκαίρι του 2021: 

 • Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
 • Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ

Τι θα ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2021:

 • Χρονικό όριο φοίτησης

Τι θα ισχύει από το καλοκαίρι του 2022:

 • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών μηχανογραφικού 
 • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις
 • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ