“2020. Η Παιδεία σε νέα πορεία.” – άρθρο στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

  Ιανουάριος 3, 2020
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Το 2020 αποτελεί για εμάς έτος ορόσημο για την υλοποίηση των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας.

  Ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση, τα «θεμέλια» δηλαδή της ψυχοκοινωνικής και παιδαγωγικής ανάπτυξης των παιδιών, προχωράμε με την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών και ταυτόχρονα αναμορφώνουμε σταδιακά τα προγράμματα σπουδών για την συστηματικότερη καλλιέργεια ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα.

  Επίσης, δρομολογούμε τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με νέες θεματικές, όπως ο εθελοντισμός, η επιχειρηματικότητα, η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, η σεξουαλική αγωγή. Στόχος μας, να δώσουμε στους μαθητές περισσότερα εφόδια για να εμβαθύνουν και να αξιοποιούν καλύτερα την γνώση, αλλά και να προσαρμόζονται πιο ευέλικτα στα δεδομένα του Αύριο.

  Ταυτόχρονα, υλοποιούμε εμβληματικές μας δεσμεύσεις, όπως η επαναφορά και επέκταση του θεσμού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Παράλληλα, με σειρά δομικών και ουσιαστικών παρεμβάσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπηρετούμε τη λογική ενίσχυσης της αυτονομίας και εξωστρέφειας των σχολικών μονάδων. 

  Κι επειδή καθοριστικός παράγοντας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας Εκπαίδευσης, το 2020 σηματοδοτεί τη δρομολόγηση πολιτικών έμπρακτης ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου και επένδυσης στους εκπαιδευτικούς μας.

  Πρώτον, με τη σταδιακή επανεκκίνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των δασκάλων και των καθηγητών, μετά από 10 και πλέον χρόνια αποτελμάτωσης.

  Δεύτερον, με την κάλυψη πολλών κενών στα σχολεία μέσω διορισμών, τους οποίους άλλοι απλά έταζαν στα λόγια, ενώ εμείς τους υλοποιούμε στην πράξη. Έχοντας ήδη δεσμεύσει τις αναγκαίες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 2020, δρομολογούνται -για πρώτη φορά από το 2009- 5.250 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και για πρώτη φορά 4.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

  Όσο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δρομολογούμε το νέο θεσμικό πλαίσιο με έμφαση στην ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στην προαγωγή της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού.

  Σε λίγες ημέρες από σήμερα, το πρώτο μας νομοθέτημα για το 2020 θα περιλαμβάνει τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που -μεταξύ άλλων- θα θέτει αντικειμενικά κριτήρια και κριτήρια ποιότητας για την κατανομή των κονδυλίων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα αξιολογεί τμήματα και προγράμματα σπουδών.

  Τα ζητήματα της Εκπαίδευσης είναι μια συλλογική, εθνική υπόθεση και ως Κυβέρνηση έτσι την αντιλαμβανόμαστε. Υλοποιούμε πολιτικές μέσα από συνεχή διάλογο με την κοινωνία, την εκπαιδευτική κοινότητα και τα άλλα πολιτικά κόμματα.

  Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας με μέθοδο, με σχέδιο, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον των παιδιών μας.  

  Καλό 2020, με τις καλύτερες ευχές για όλες και για όλους! Χρόνια πολλά!        

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ