Νίκη Κεραμέως


Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Βουλευτής
Βόρειου Τομέα Αθηνών

Ένας χρόνος στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Απολογισμός δράσης