Νίκη Κεραμέως

Βουλευτής Επικρατείας
Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Yποψήφια Βουλευτής στο
Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών