Νίκη Κεραμέως


Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Βουλευτής
Βόρειου Τομέα Αθηνών

Οι πρώτοι 6 μήνες στο υπουργείο.
Απολογισμός δράσης.

Εντατική δουλειά, ενεργοποίηση όλων για συλλογική προσπάθεια, άμεσες παρεμβάσεις για καλύτερη παιδεία και αλλαγή νοοτροπίας.