5+1 Αξονες Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Μεταρρυθμίσεις και ωφέλειες 5+1 Αξονες Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Μεταρρυθμίσεις και ωφέλειες

  5+1 Αξονες Εκπαιδευτικής Πολιτικής – Μεταρρυθμίσεις και ωφέλειες

  Ιούλιος 28, 2022
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για ζητήματα εκπαίδευσης και θρησκευμάτων. Παρουσίασε τους 5+1 βασικούς άξονες του κυβερνητικού έργου στον τομέα της Παιδείας, αναδεικνύοντας την προσπάθεια για συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και για εξασφάλιση περισσότερων και πιο ποιοτικών εφοδίων στις νέες και τους νέους μας.

   

  1.Αποκατάσταση της εκπαίδευσης ως ενός πραγματικά δωρεάν αγαθού για όλους.

  Το αγαθό της ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται ισότιμα προσβάσιμο από όλους, με παροχές που εξασφαλίζονται, σε πολλές περιπτώσεις, για πρώτη φορά. Πλέον κάθε παιδί έχει θέση στο δημόσιο Νηπιαγωγείο από τα 4, και όχι από τα 5, έτη, το ολοήμερο σχολείο στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό θα τελειώνει στις 5:30 μ.μ. αντί στις 4:00 μ.μ., με νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα, περισσότερες δωρεάν ποιοτικές παροχές στο δημόσιο σχολείο -όπως αγγλικά στο νηπιαγωγείο, ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο, προετοιμασία ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές στους μαθητές της Γ’ Λυκείου- 30.000 θέσεις σε διπλάσια Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, σε Πρότυπα ΕΠΑΛ, σε Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ., ουσιαστική στήριξη σε μαθητές με αναπηρία, με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο, με οικονομική αδυναμία, περισσότερες θέσεις και περισσότερες καίριες ειδικότητες στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας.

   

  2.Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού περιεχομένου.

  Αλλάζουμε το τι μαθαίνουν οι μαθητές, πώς μαθαίνουν και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται. Με 166 νέα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα όλων των τάξεων από το Νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ Λυκείου, η ύλη πολλών από τα οποία δεν είχε εκσυγχρονιστεί για περισσότερα από 20 χρόνια, 336 νέα προγράμματα σπουδών για όλα τα αντικείμενα και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, με νέο, υποχρεωτικό μάθημα, τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, με νέα σχολικά βιβλία, με πρόβλεψη διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών με διαγωνίσματα, παρουσιάσεις, εργασίες, με τη μέθοδο ανεστραμμένης τάξης κ.ά., με 130 νέους οδηγούς κατάρτισης και 200 επαγγελματικά προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., με αμειβόμενη πρακτική άσκηση για περίπου 8.000 νέους. Οι φοιτητές αποκτούν νέες δυνατότητες για σύγχρονες, συναρπαστικές, ανταγωνιστικές και ποιοτικές σπουδές, με κοινά/διπλά πτυχία από Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου, εντός ή εκτός Ελλάδας, με Ελληνικό Erasmus για κινητικότητα φοιτητών και διεπιστημονικότητα, με Προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας, με βιομηχανικά διδακτορικά για αξιοποίηση έρευνας στην παραγωγή και επαγγελματικά μεταπτυχιακά, μεταξύ άλλων.

   

   

  3.Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.

  Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας με σχεδόν 25.000 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει ούτε ένας, με πάνω από 125.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, μετά από 10 χρόνια χωρίς οριζόντιες επιμορφώσεις, με δημιουργία 1.100 οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Ενισχύουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια τόσο στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, όσο και στην εκλογή και εξέλιξη των Πανεπιστημιακών.

   

   

   

  4.Αναβάθμιση ποιότητας, αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας δομών εκπαίδευσης. 

  Αν ένα σύστημα δεν αξιολογηθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Η αξιολόγηση έχει πλέον θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και υλοποιείται σε τρεις άξονες: α. σχολικής μονάδας, β. εκπαιδευτικού συστήματος (μέσω ελληνικής Pisa) και γ. εκπαιδευτικών. Πρόκειται για σύστημα αξιολόγησης με καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα. Ως προς την ελληνική Pisa, αφορά εξετάσεις σε Γλώσσα και Μαθηματικά που πραγματοποιήθηκε σε 11.411 μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου από 554 σχολεία ανά την Ελλάδα, προσφέροντας για πρώτη φορά απτά δεδομένα για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες της μαθητικής κοινότητας. Επίσης, δημιουργείται πιο αυτόνομο, πιο αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης σχολικών μονάδων και Πανεπιστημίων.

   

   

  5.Βελτίωση εκπαιδευτικών υποδομών και εξοπλισμού.

  Δίνουμε επιπλέον εργαλεία για το σήμερα και το αύριο, σε κάθε παιδί, νέο, εκπαιδευτικό και εκπαιδευτική δομή. Μεταξύ άλλων: 506.132 παιδιά και νέοι 4-24 ετών και σχεδόν το 100% των εκπαιδευτικών ήδη έλαβαν επιταγή 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop ή desktop), από μόλις 4.500 (Ιούνιος 2019), δρομολογήσαμε 90.000 laptop/tablet για σχολεία, εξοπλισμό ρομποτικής και διαδραστικούς πίνακες για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού και όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας (180 εκατ. ευρώ, πόροι Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), διασφαλίζουμε ταχύτερο internet σε όλα τα σχολεία, ειδικό προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, ίδρυση εργαστηρίων εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) σε 100 σχολεία της χώρας και Kέντρα Καινοτομίας, ένα σε κάθε περιφέρεια, 114 εκατ. ευρώ (πόροι Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) για παροχή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε όλα τα Εργαστηριακά Κέντρα των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 60 εκατ. ευρώ για την προσέλκυση κορυφαίων ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο, πάνω από 600 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση έρευνας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι. μέσω προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επενδύσεις 445 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών Πανεπιστημίων μέσω ΣΔΙΤ και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μεριμνούμε, υποστηρίζουμε, ενισχύουμε.

   

   

  +1. Απλοποίηση διαδικασιών και αποκέντρωση.

  Για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, σχολεία, για σπουδαστές και καταρτιζόμενους, φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές και Πανεπιστήμια, απλουστεύουμε διαδικασίες και θεσπίζουμε σύγχρονα θεσμικά εργαλεία προς όφελος όλων: Ψηφιακή αίτηση και ανάληψη υπηρεσίας από αναπληρωτές, αποτελέσματα πανελλαδικών με SMS, εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ,  νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο ΕΛΚΕ, κατανομή χρηματοδότησης Α.Ε.Ι. με αντικειμενικά (80%) και ποιοτικά (20%) κριτήρια.

   

   

   

  Επιπλέον, στον τομέα των θρησκευμάτων επιλύθηκαν εκκρεμότητες δεκαετιών.

  Νομοθετική επικαιροποίηση οργανικών θέσεων για 3.520 ιερείς που ήδη μισθοδοτούνταν από το Ελληνικό Κράτος -μετά από 77 χρόνια, επίλυση του νομικού καθεστώτος των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου- μετά από 75 χρόνια, νέο πλαίσιο για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση -μετά από 16 χρόνια, νέο σύγχρονο πλαίσιο για τις Μουφτείες- μετά από 31 χρόνια, διοργάνωση της κεντρικής εκδήλωσης της Προεδρίας της Ελλάδας στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

  Η Υπουργός ολοκλήρωσε την παρουσίασή της, αναφέροντας ότι έχει ήδη υλοποιηθεί το σύνολο των βασικών προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Παιδείας, ενώ υλοποιήθηκαν ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Οι βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

   

  Η παρουσίαση εδω

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ