ΑΜΑΡΥΣΙΑ, άρθρο με τίτλο «Νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά με νέο όραμα για την εκπαίδευση»

  Σεπτέμβριος 6, 2019
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Άρθρο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ

  Η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς αποτελεί για τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ένα σημαντικό ορόσημο. Συμπίπτει χρονικά με την έναρξη μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η οποία έχει επιμέρους βραχυπρόθεσμους στόχους, μεσοπρόθεσμες επιδιώξεις, αλλά και ένα μακρόπνοο όραμα που εκτείνεται πέρα από τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης. Ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. Κάνουμε πράξη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση στην πλειονότητα των Δήμων στη χώρα, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που κληρονομήσαμε από την απελθούσα Κυβέρνηση.

  Ενδεικτικά, από τους 52 Δήμους που αρχικά είχαν δηλώσει αδυναμία εφαρμογής του μέτρου, και κατόπιν έντονης προσπάθειας της ηγεσίας του Υπουργείου μας, με την πολύτιμη συνδρομή των Υπηρεσιών και τη συνεργασία φορέων, πετύχαμε να μειώσουμε τις ελλείψεις, με αποτέλεσμα σήμερα μόνο 13 από τους 116 Δήμους της χώρας της δεύτερης φάσης να μη μπορούν φέτος να εφαρμόσουν τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, για τους οποίους ελήφθη ειδική μέριμνα, ενώ δρομολογούνται λύσεις για το επόμενο έτος.

  Γενικότερα ως προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κεντρική μας επιδίωξη είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας. Και αυτό το επιδιώκουμε μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις: Για παράδειγμα, μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο, το οποίο θα περιλαμβάνει νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή.

  Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων και εισάγουμε το θεσμό των πρότυπων επαγγελματικών λυκείων. Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των μαθητών. Ενισχύουμε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής. Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως π.χ. η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακά δικαιώματα, κ.ά.

  Στις πρώτες 50 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων μας καταβάλαμε προσπάθειες και θα καταφέρουμε τα σχολεία μας να ανοίξουν χωρίς προβλήματα, με τα βιβλία και τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους. Η επίτευξη αυτού του βραχυπρόθεσμου στόχου αποτελεί την αφετηρία ενός Μαραθωνίου, που η διαδρομή του περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και οι προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν δεν είναι λίγα. Τα πρόσφατα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και το απογοητευτικό γεγονός ότι 1 στους 4 υποψήφιους από το Γενικό Λύκειο και το 41% των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ εισήλθαν σε πανεπιστημιακή σχολή έχοντας γράψει κάτω από 10, εκπέμπει ένα μήνυμα ότι οι μεταρρυθμίσεις στο σχολείο δεν μπορούν να περιμένουν.

  Στη βάση αυτή ξεκινούμε άμεσα διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να επέλθουν καίριες βελτιώσεις και στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό που θα συζητήσουμε με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι η θέσπιση μιας ελάχιστης βάσης εισαγωγής και η δυνατότητα καθιέρωσης εκ μέρους των πανεπιστημίων μιας υψηλότερης από αυτήν βάσης εισαγωγής σε κάθε τμήμα εφόσον το επιθυμούν. Ασφαλώς, ωστόσο, αυτό το μέτρο δεν είναι πανάκεια και δεν αρκεί για να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα με τον σχεδιασμό αυτόν, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη.

  Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στρατηγικός μας στόχος είναι ο ακαδημαϊκός χάρτης να περιλαμβάνει ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, εξωστρεφή και σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση δρομολογούμε, ενδεικτικά, την ενίσχυσή τους με σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης και με διακριτές και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, την επιστροφή εξουσιών του υπουργείου και του υπουργού του ίδιου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως αποφάσεις σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ιδρυμάτων, την απελευθέρωση του πλαισίου των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα ιδρύματα στην εκπόνηση της έρευνας, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.

  Ζητούμενο της νέας Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούν σύγχρονες κοινωνικές μάστιγες, όπως η νεανική ανεργία και η μαζική φυγή προσοντούχων νέων στο εξωτερικό. Στόχευσή μας δεν είναι μόνο να επαναπατριστούν οι επιστήμονες που έφυγαν, αλλά και να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μη φύγουν άλλοι. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ειδικών θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό, τη στήριξη στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις με γενναία φορολογικά κίνητρα που θα δημιουργήσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και για εκείνους που παραμένουν στη χώρα, και την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι νέοι να έχουν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

  Εν κατακλείδι, μέσω του νέου σχεδιασμού για την εκπαιδευτική πολιτική, θα επιδιώξουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα αναδεικνύει και θα επιβραβεύει την προσπάθεια και θα καλλιεργεί πολύπλευρα τους μαθητές, ώστε να τους παραδώσει στην κοινωνία χρήσιμους, ολοκληρωμένους πολίτες.

  Εδώ η ηλεκτρονική δημοσίευση του άρθρου.

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ