«Αναπομπή αποφάσεων Συγκλήτων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» -Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

  Ιούνιος 30, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

  Θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων Συγκλήτων για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών»

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Η παρ. 2 του άρ. 30 του Ν 4485/2017 ορίζει σαφώς ότι «Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ..».

  Δυνάμει της παρ. 1 του άρ. 32 του ιδίου νόμου «Τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου [….]. Με την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται [….]και τα τυχόν τέλη φοίτησης.»

  Ωστόσο, αναιρώντας ουσιαστικά τις ως άνω διατάξεις, η παρ. 6 του άρ. 32 δικαιοδοτεί τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αναπέμψει με ειδική αιτιολογία την απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. στη Σύγκλητο.

  Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε:

  • Πόσες αποφάσεις Συγκλήτων έχετε αναπέμψει ως σήμερα, από την έναρξη ισχύος του Ν 4485/2017, δυνάμει του άρ. 32 παρ. 6, που αφορούν σε ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και πόσες δεν έχετε αναπέμψει; Πόσα ΠΜΣ αφορά η κάθε κατηγορία (αναπεμφθεισών / μη αναπεμφθεισών) αποφάσεων;

  Επιπλέον,

  ΑΙΤΟΥΜΑΙ την κατάθεση όλων των αποφάσεων των Συγκλήτων με τις οποίες ιδρύονται Π.Μ.Σ. και οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί, προ της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και όλων των επιστολών σας προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τις οποίες αναπέμπετε σχετικές αποφάσεις Συγκλήτων, που ιδρύουν Π.Μ.Σ.

  Η ερωτώσα – αιτούσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως, Επικρατείας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ