“Ανεύθυνοι και πρόχειροι οι χειρισμοί του Υπουργείου Παιδείας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” – ερώτηση των επικεφαλής Βουλευτών του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ

  Φεβρουάριος 12, 2019
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Κύριε Υπουργέ,
  Από την πρώτη στιγμή που το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού είδε το φως της δημοσιότητας, κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο που εισάγει δομές υδροκέφαλες, γραφειοκρατικές, απομακρυσμένες από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Οι παρενέργειες του εν λόγω πλαισίου, τώρα που εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική πράξη, παρακωλύουν σε πολλές περιπτώσεις την εκπαιδευτική διαδικασία και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα εκπαιδευτικών και μαθητών.
  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4547/2018 και τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών αποτελούμενη από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), για την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΕΔΕΑΥ δεν λειτουργούν εξαιτίας της ολιγωρίας του Υπουργείου Παιδείας.
  Οι εκπαιδευτικοί μέσω των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης αναλαμβάνουν την ευθύνη να για κάνουν την πρώτη αξιολόγηση, αλλά και να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν βραχυχρόνια Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) σε μαθητές που έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη.
  Με λίγα λόγια, οι εκπαιδευτικοί καλούνται αφενός να αντικαταστήσουν τη διεπιστημονική επιτροπή, χωρίς ειδικές γνώσεις, αφετέρου να εφαρμόσουν εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους επιστημονική διάγνωση.

  Κύριε Υπουργέ,
  Μέσω της σύστασης των εν λόγω ομάδων δεν είναι μόνο ότι μεταβιβάζονται σημαντικές αρμοδιότητες και ευθύνες στη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς που δεν τους αναλογούν, αλλά κυρίως, ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παραμένουν εκτεθειμένα χωρίς την αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη.

  Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της ιδιαίτερης φροντίδας την οποία οφείλει η κοινωνία στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ερωτάσθε:
  1. Πώς πιστεύετε ότι θα εξασφαλίζεται για όλα τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη με επιστημονικό τρόπο, από τη στιγμή που τα μέλη των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις;
  2. Πώς σκοπεύετε να ενεργήσετε, ώστε να λειτουργήσουν οι ΕΔΕΑΥ στις σχολικές μονάδες στις οποίες σήμερα δεν λειτουργούν;

  Οι ερωτώντες Βουλευτές
  Νίκη Κ. Κεραμέως, Επικρατείας
  Γιάννης Ανδριανός, Αργολίδας
  Μαρία Αντωνίου, Καστοριάς
  Χρήστος Κέλλας, Λάρισας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ