Αξιολόγηση Προγράμματος Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Προσφύγων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) – ερώτηση που συνυποβάλαμε κατόπιν πρωτοβουλίας Ι.Φωτήλα

  Ιούνιος 20, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

  Θέμα: Αξιολόγηση Προγράμματος Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Προσφύγων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)

  Σίγουρα είναι θετικό να διεξάγονται προγράμματα ενίσχυσης της εκπαίδευσης των προσφύγων. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον ιστότοπο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή του και ο Πρόεδρος διεξήγαγαν από τον Ιούνιο 2016 έως και το Δεκέμβριο 2017 το πρόγραμμα P.R.E.S.S. (Provision of Refugee Education and Support Scheme, Πρωτοβουλία Παροχής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) που χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του ΕΑΠ. Απασχόλησε 75 συνεργάτες και συνεργάτιδες για 24 (εκπαιδευτικές) Δράσεις.

  Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το νόμο λειτουργίας του ΕΑΠ και συγκεκριμένα στο Ν. 2552/1997 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4485/2017 (άρθρ. 5, παρ. 6γ) προβλέπεται πως με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ποσοστό ως 20% επί του ύψους της συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για ανάθεση έργων για την διοικητική υποστήριξη του ιδρύματος, για προγράμματα σπουδών, για εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής εκπαίδευσης, για εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του ιδρύματος. Δηλαδή δεν προκύπτει η νομιμότητα διεξαγωγής υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος.

  Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιες διατάξεις νόμου στηρίχθηκε η υλοποίηση του εν θέματι προγράμματος PRESS για την παροχή Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες ώστε να μην υπάρχουν «σκιές» όσον αφορά στην νομιμότητά του;
  2. Ποιος ήταν ο ακριβής αριθμός επωφελούμενων προσφύγων από το εν θέματι πρόγραμμα; Ποια ήταν η αντιστοιχία επωφελούμενων προσφύγων με συνεργάτες του ΕΑΠ που διεξήγαγαν το πρόγραμμα;
  3. Ποιο ήταν το συνολικό κόστος του προγράμματος για το Ε.Α.Π;

  Οι ερωτώντες βουλευτές

  Ιάσονας Φωτήλας, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας

  Νίκη Κ. Κεραμέως, Βουλευτής ΝΔ Επικρατείας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ