Αύξηση στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ – Για πρώτη φορά επιχορήγηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων

  Φεβρουάριος 23, 2022
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  24-02-22  Αύξηση στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ –  Για πρώτη φορά επιχορήγηση βάσει ποιοτικών κριτηρίων

  Αυξημένη κατά περισσότερα από 13 εκ. ευρώ είναι η φετινή Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ύψους άνω των 105 εκ € για το οικονομικό έτος 2022. Για πρώτη φορά, η απόφαση κατανομής που υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ), λαμβάνεται βάσει α. αντικειμενικών κριτηρίων ως προς το 80% της επιχορήγησης και β. αξιολόγησης και σε ποιοτικούς δείκτες για το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης. Από την αυθαίρετη απόφαση εκάστοτε Υπουργού Παιδείας που ίσχυε μέχρι το 2019, εφαρμόζεται πλέον ένα αντικειμενικό και διαφανές σύστημα κατανομής χρηματοδότησης το οποίο λαμβάνει υπόψιν του και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης των ΑΕΙ. 

  Έτσι, τα Πανεπιστήμια της χώρας μας περνούν σε μια νέα εποχή, αφ’ ενός ως προς την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών, με μέριμνα για τις ιδιαιτερότητές τους και διαφάνεια, αφ’ ετέρου ως προς την έμπρακτη αναγνώριση της ποιοτικής λειτουργίας τους, τη στοχοθεσία, τον εντοπισμό και την ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Βάσει της εγκριθείσας κατανομής, θα αναμορφωθούν οι τακτικοί προϋπολογισμοί των ΑΕΙ για το οικονομικό έτος 2022.

  Υπενθυμίζεται ότι τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμεται το 80% της τακτικής χρηματοδότησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αριθμό Τμημάτων/Σχολών/ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, τις απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού, τη γεωγραφική διασπορά, τις λειτουργικές δαπάνες και το προσωπικό. Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται πλέον με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ, που αφορούν σε πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις. Τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ (Α), ενότητα υποχρεωτική για όλους, και σε δύο εκ των τεσσάρων ενοτήτων που τα ίδια επιλέγουν: Β. αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού (επελέγη από 16 στα 23 ΑΕΙ), Γ. διασύνδεση με την κοινωνία την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης (επελέγη από 10 στα 23 ΑΕΙ), Δ. διεθνοποίηση (επελέγη από 12 στα 23 ΑΕΙ), Ε. ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος (επελέγη από 8 στα 23 ΑΕΙ ).

  Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Προχωράμε στην κατανομή άνω των 105 εκ € στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα για το οικονομικό έτος 2022, βάσει μετρήσιμων και ποιοτικών κριτηρίων, κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ. Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το στρατηγικό σχεδιασμό των Πανεπιστημίων μας. Ένα καθοριστικό βήμα, με το οποίο εμπεδώνεται η διαφάνεια και η ανάδειξη της ποιότητάς τους, ενώ επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η δέσμευσή μας για διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων μας. Ευχαριστώ θερμά την ΕΘΑΑΕ και τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων για την αγαστή συνεργασία, που οδήγησε σε ένα τεκμηριωμένο αποτέλεσμα, και συγχαίρω τους ‘’πρωταθλητές’’ κάθε ενότητας αξιολόγησης. Στόχος μας είναι Ιδρύματα ποιοτικά, υγιή, εξωστρεφή, επιστημονικοί πρωτοπόροι σε ανοδική τροχιά, που λειτουργούν ως ελκυστικοί προορισμοί για την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα».

  Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ) είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση και τις υποβληθείσες εκθέσεις των ΑΕΙ: https://www.ethaae.gr/el/

  ΠΙΝΑΚΑΣ Επιλογή ενοτήτων κριτηρίων από τα ΑΕΙ και συνολική μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια

  ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

  Α

  Β

  Γ

  Δ

  Ε

   

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΡΕΥΝΑ

  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Σύνολο Μορίων
  M
  i

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

   

   

   

   

  2.534

  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

   

   

   

   

  1.437

  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

   

   

   

   

  1.582

  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

   

   

   

   

  1.739

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

   

   

   

   

  2.974

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

   

   

   

   

  2.550

  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

   

   

   

   

  1.210

  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

   

   

   

   

  928

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

   

   

   

   

  1.952

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

   

   

   

   

  1.901

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

   

   

   

   

  1.064

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

   

   

   

   

  1.038

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

   

   

   

   

  1.471

  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

   

   

   

   

  1.398

  Πανεπιστήμιο Κρήτης

   

   

   

   

  2.540

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

   

   

   

   

  2.095

  Πανεπιστήμιο Πατρών

   

   

   

   

  2.078

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς

   

   

   

   

  1.549

  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

   

   

   

   

  983

  Πάντειο Πανεπιστήμιο

   

   

   

   

  1.842

  Πολυτεχνείο Κρήτης

   

   

   

   

  1.687

  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

   

   

   

   

  1.805

  ΑΣΠΑΙΤΕ

   

   

   

   

  604

  Η απόφαση για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ 

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ