Δελτίο Τύπου σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης περί “Εκδημοκρατισμού της Διοίκησης – Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποκατάστασης Αδικιών”

  Απρίλιος 9, 2015
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Το εν λόγω σχέδιο νόμου μόνο αδικίες δεν αποκαθιστά, όπως διατείνεται. Αντιθέτως, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για στρεβλώσεις και εκσυνδικαλισμό της δημόσιας διοίκησης. Εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα σε τουλάχιστον τρεις άξονες:

  – Πρώτον, θίγει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα διαδικασιών, για παράδειγμα με την ένταξη συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια.

  – Δεύτερον, ευνοεί την ατιμωρησία, για παράδειγμα περιορίζοντας τους λόγους οριστικής παύσης των υπαλλήλων και αδρανοποιώντας εν τοις πράγμασι το θεσμό της αυτοδίκαιης αργίας.

  – Τρίτον, διογκώνει ανεξέλεγκτα τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς προηγούμενη διερεύνηση αναγκών, χωρίς προγραμματισμό και χωρίς έλεγχο των μονιμοποιήσεων.

  Επιπλέον, δόθηκαν μόλις δύο ημέρες προετοιμασίας στους βουλευτές-μέλη της αρμόδιας Επιτροπής εντός της Μεγάλης Εβδομάδας, κατά τις οποίες ημέρες μεσολάβησαν τρεις συνεδριάσεις της ίδιας Επιτροπής για άλλα δύο εξίσου σοβαρής θεματικής νομοσχέδια. Παρεμποδίζεται, έτσι, στην πράξη το έργο μας, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη βιασύνη εκ μέρους της Κυβέρνησης για ένα σχέδιο νόμου δίχως επείγοντα χαρακτήρα.

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ