«Δημόσιοι φορείς δύο ταχυτήτων»: ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ.κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και Χριστόφορο Βερναρδάκη

  Απρίλιος 10, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Νίκη Κ. Κεραμέως: «Δημόσιοι φορείς δύο ταχυτήτων»

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2016

  Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ.κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή καιΧριστόφορο Βερναρδάκη, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Επικρατείας, Νίκη Κ. Κεραμέως, καταγγέλει την στάση ανοχής που επιδεικνύει η κυβέρνηση απέναντι στη μη συμμόρφωση φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την εκ του νόμου υποχρέωσή τους σε απογραφή.

  Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι απογεγραμμένο στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και λαμβάνει τις απολαβές του μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), κάποιοι δημόσιοι οργανισμοί και εποπτευόμενοι από το Δημόσιο φορείς παραμένουν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «αφάνειας», το οποίο τους επιτρέπει να παρεκκλίνουν από τις ενιαίες αυτές ρυθμίσεις, απολαμβάνοντας, ενίοτε αδικαιολόγητα, μισθολογικά ή άλλα προνόμια. Και τούτο, σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχουν υποχρεώσει όλο το προσωπικό του ιδιωτικού, αλλά και του υπόλοιπου δημοσίου τομέα, σε σημαντικές θυσίες. Η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας εντοπίσει το πρόβλημα, θεσμοθέτησε με το ν. 4254/2014 κυρώσεις (αναστολή χρηματοδότησης/ενίσχυσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) για όσα νομικά πρόσωπα παρεκκλίνουν από τις υποχρεωτικές αυτές ρυθμίσεις.

  Οι αρμόδιοι υπουργοί ερωτώνται, μεταξύ άλλων, πόσοι είναι οι φορείς του Δημοσίου που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με το νόμο και για ποιο λόγο τα αρμόδια Υπουργεία δεν αξιοποιούν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και δεν επιβάλουν τις δέουσες κυρώσεις, αλλά αντ’ αυτού τηρούν στάση αναμονής αποστέλλοντας ακόμη προειδοποιητικές εγκυκλίους. Γιατί εφαρμόζονται στο ζήτημα αυτό δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ των φορέων του Δημοσίου.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

  Ερώτηση

  Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή Υπ’ όψιν του Αναπλ. Υπουργού, κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη Θέμα: « Δημόσιοι φορείς δύο ταχυτήτων»

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2016

  Δυνάμει του ν. 3845/2010, κατέστη για πρώτη φορά υποχρεωτική η απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. Περαιτέρω, επίσης υποχρεωτικά, το προσωπικό που απογράφεται λαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, που συστήθηκε με τον ίδιο νόμο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απώτερος στόχος των ρυθμίσεων αυτών ήταν η συνεκτική εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας.

  Παρά τις τεχνικές δυσλειτουργίες και την αντίσταση που πρόβαλλαν οι διοικήσεις ορισμένων φορέων, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι απογεγραμμένο και λαμβάνει τις απολαβές του μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Ωστόσο, κάποιοι δημόσιοι οργανισμοί και εποπτευόμενοι φορείς παραμένουν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «αφάνειας», το οποίο τους επιτρέπει να παρεκκλίνουν από τις ενιαίες ρυθμίσεις, απολαμβάνοντας, ενίοτε αδικαιολόγητα, μισθολογικά ή άλλα προνόμια σε σχέση με το υπόλοιπο Δημόσιο. Και τούτο, τη στιγμή που το προσωπικό του ιδιωτικού, αλλά και του υπόλοιπου δημοσίου τομέα, έχει υποχρεωθεί σε σημαντικές θυσίες τα χρόνια της παρατεταμένης κρίσης.

  Η κυβέρνηση της ΝΔ, θέλοντας να δώσει τέλος στην καταφανή αυτή ανισότητα που προκαλείται από τη μη συμμόρφωση ορισμένων φορέων στην εκ του νόμου υποχρέωσή τους, θεσμοθέτησε, με το ν. 4254/2014, την αναστολή της επιχορήγησης ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τα νομικά πρόσωπα που παρεκκλίνουν από την απογραφή και από τη συνακόλουθη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ (για όσο διάστημα παρατηρείται αυτή η παρέκκλιση).

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1. Πόσοι φορείς του Δημοσίου που καταλαμβάνονται από τις προαναφερόμενες υποχρεωτικές ρυθμίσεις (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.ά.) δεν έχουν απογραφεί έως σήμερα; 2. Για όσους φορείς δεν έχουν απογραφεί, γιατί δεν προβαίνετε στην επιβολή των προβλεπόμενων στο νόμο κυρώσεων, αλλά με εγκυκλίους (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/167/οικ.34787, 9/11/15 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/187/οικ.8463, 23/3/16) τηρείτε στάση αναμονής, και τελικά ανοχής, απέναντι στη μη συμμόρφωση των εν λόγω φορέων; 3. Εάν δεν σκοπεύετε να εφαρμόσετε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη συμμόρφωση των φορέων αυτών (ν. 4254/2014), ποιος είναι ο λόγος;

  Η ερωτώσα βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ