Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Ιωαννίνων, συνέντευξη με τίτλο: «Η Παιδεία συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας»

  Μάρτιος 29, 2019
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  1. Πώς σχολιάζετε την συνένωση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Ωφελεί ή βλάπτει την εκπαίδευση;

  Η κριτική που ασκούμε στις επιχειρούμενες συγχωνεύσεις είναι επί της αρχής και δεν αφορά σε επιμέρους παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο τεχνολογικός τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης υποβαθμίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από διαδικασίες συγχωνεύσεων ΑΕΙ και ΤΕΙ που δεν ακολουθούν ακαδημαϊκά κριτήρια, που δεν λαμβάνουν υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης, χωρίς να έχουν προηγηθεί εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και χωρίς να διασφαλίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Η Κυβέρνηση επιδεικνύει, για άλλη μια φορά, μικροπολιτική στόχευση, με πολιτικές που δεν υπηρετούν έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και που πλήττουν καίρια τον τεχνολογικό τομέα της εκπαίδευσης. Το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δημιουργήθηκε, δυστυχώς, σε αυτό το πλαίσιο.

  1. Είναι γνωστό ότι στην πόλη των γραμμάτων λειτουργούν ιστορικά σχολεία όπως και πρότυπο γυμνάσιο. Οι ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό είναι πολλές και επείγουσες, κυρίως όμως στο πρότυπο γυμνάσιο οι μαθητές του οποίου είναι μετέωροι αφού δεν υπάρχει ανάλογο πρότυπο λύκειο για να συνεχίσουν. Ποια η γνώμη σας για την λειτουργία των πρότυπων σχολείων;

  Τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία συνιστούν θεσμό που έχει προσφέρει διαχρονικά υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακή, δωρεάν, δημόσια εκπαίδευση. Δυστυχώς, αντί να επεκταθούν και να αναβαθμιστούν, έχουν υποστεί συστηματική υποβάθμιση από την παρούσα Κυβέρνηση, εξ αιτίας κυρίως της ιδεοληψίας της, στο πνεύμα του εξισωτισμού προς τα κάτω που τη διακατέχει και της ενοχοποίησης της αριστείας. Έχουμε εκφράσει σε όλους τους τόνους την αντίρρησή μας στην Κυβερνητική πρακτική απαξίωσης των εν λόγω σχολείων, καθώς και την πρόθεσή μας αυτά να ανακτήσουν το σημαίνοντα ρόλο τους στη δημόσια εκπαίδευση. Ως προς τις ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, θεωρούμε αναγκαία την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και λεπτομερούς καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών.

  1. Τα λίγα σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ακριτική Ήπειρο έχουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης με προσωπικό και μετακινήσεις μαθητών. Η Ν.Δ. έχει κάποιο ειδικό πρόγραμμα για την επίλυση αυτού του προβλήματος;

  Ασφαλώς μεταξύ των στόχων μας είναι η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και δη για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, δεδομένων αφ’ ενός των σημαντικών ελλείψεων σε έμψυχο δυναμικό, αφ’ ετέρου της πεποίθησής μας ότι η Παιδεία συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Εν τέλει, όμως, η δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων και για τις μετακινήσεις μαθητών, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την κατάσταση των οικονομικών που θα παραλάβουμε, εφόσον ο ελληνικός λαός μας αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες δύο ιδιαιτέρως ευαίσθητων τομέων της δημόσιας ζωής είναι σε εξαιρετικά υψηλή προτεραιότητα για την επόμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αυτοί είναι της παιδείας και της υγείας.

  1. Ποιες βασικές τομές εισάγει το Πρόγραμμα Παιδείας της ΝΔ;  

  Από τις καινοτομίες που εισάγουμε, θα ξεχώριζα την έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, ομαδική δουλειά) και ψηφιακών δεξιοτήτων (χρήση υπολογιστών, ψηφιακή επικοινωνία, ασφαλής χρήση διαδικτύου), με νέες, δημιουργικές και διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και τις νέες εκπαιδευτικές θεματικές (π.χ. εθελοντισμός, οδική συμπεριφορά, πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές). Επίσης, δίνουμε μεγαλύτερη αυτονομία στις εκπαιδευτικές μονάδες και απελευθερώνουμε τους εκπαιδευτικούς από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου, ενισχύουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δημιουργούμε ένα τουλάχιστον πρότυπο και ένα πειραματικό σχολείο σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσφέρουμε τη δυνατότητα απόκτησης κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και πληροφορικής εντός του σχολείου. Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εισάγουμε το θεσμό των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, με καίρια συνδρομή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνουμε, ενδεικτικά, την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, την απόδοση αρμοδιότητας στα Ιδρύματα ως προς τον καθορισμό αριθμού και βάσης εισακτέων, τη σύνδεση αξιολόγησης των Ιδρυμάτων με την κρατική χρηματοδότησή τους, την κατάργηση του ασύλου και των «αιώνιων» φοιτητών.

  1. Ακούμε διαρκώς αντικρουόμενες Κυβερνητικές δηλώσεις για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πώς τις σχολιάζετε; 

  Ύστερα από 2 χρόνια αντικρουόμενων εξαγγελιών από τον Υπουργό και στελέχη της κυβέρνησης σχετικά με την κατάργηση ή μη των πανελλαδικών εξετάσεων, βρισκόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Παρουσιάστηκε ένα δήθεν νέο σχέδιο για την Γ’ Λυκείου και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο εμφορείται από την ιδεοληψία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι  γεμάτο προβληματικά σημεία, π.χ.  την κατηγοριοποίηση των σχολών σε εκείνες που διατηρούν αυξημένο κύρος (σχολές κατόπιν εξετάσεων) και σε εκείνες που ρίχνονται στον Καιάδα της πλήρους απαξίωσης (σχολές ελεύθερης πρόσβασης), τη δημιουργία απολυτηρίων πολλών ταχυτήτων, καθώς, χωρίς τράπεζα θεμάτων, στην οποία ιδεοληπτικά αντιτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν διασφαλίζεται η ομοιογένεια και ο κοινός βαθμός δυσκολίας των θεμάτων από περιοχή σε περιοχή. Ένα σχέδιο χωρίς καμία προωθητική πνοή και χωρίς τις μείζονες τομές που χρειάζεται σήμερα η εκπαίδευση στη χώρα μας.

  1. Προτείνετε την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη;

  Για τη Νέα Δημοκρατία, η ασφάλεια και η προστασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα τριτοβάθμια ιδρύματα συνιστά προτεραιότητα και, προς  αυτήν κατεύθυνση, η κατάργηση του ασύλου είναι επιβεβλημένη. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: αυτεπάγγελτη επέμβαση των αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη που λαμβάνει χώρα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν αρκεί, βεβαίως, μόνο η ψήφιση μιας διάταξης για τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, απαιτείται και πολιτική βούληση για την εφαρμογή της. Η επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ θα εκπέμψει και ένα σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την ανομία. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ έχει πυροδοτήσει την παραβατικότητα με δύο τρόπους: αφ’ ενός, με την επαναφορά μίας άκρως προβληματικής, οπισθοδρομικής και επικίνδυνης ρύθμισης για το άσυλοˑ αφ’ ετέρου, με την επίδειξη σκανδαλώδους ανοχής στην ανομία, η οποία με αυτόν τον τρόπο στέλνει προς κάθε κατεύθυνση μήνυμα ασυδοσίας. Είναι αδιανόητο το πανεπιστημιακό άσυλο να έχει μετατραπεί από άσυλο ιδεών σε άσυλο για κάθε είδους παρανομία.

  1. Η υπόθεση Γιακουμάκη που εκτυλίχθηκε στην πόλη μας συγκλόνισε το πανελλήνιο. Τελικά υπάρχει πολιτική κατά του σχολικού εκφοβισμού; Τι προτείνετε;

  Η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συμπτώματα βαθύτερων κοινωνικών προβλημάτων και δομικών ελλείψεων της ελληνικής οικογένειας, κοινωνίας και του σχολείου. Το βέβαιο είναι ότι οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από κάθε μορφής βία. Για εμάς, στη Νέα Δημοκρατία, η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην πρόληψη. Έτσι, στο πρόγραμμά μας για την παιδεία, περιλαμβάνεται ενδεικτική δέσμη μέτρων πρόληψης του φαινομένου:

  • Παροχή της δυνατότητας σε κάθε σχολείο να αξιοποιεί εκπαιδευτικούςμε ειδικές γνώσεις, όπως και διεπιστημονική ομάδα συνεργατών (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) ανάλογα με τις ανάγκες του.
  • Καθιέρωση του θεσμού του «Δάσκαλου/Καθηγητή Εμπιστοσύνης», στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού κ.α.
  • Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε κάθε τάξη.
  • Ενίσχυση του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος, μέσω των ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων στο σχολείο και των μαθητικών ομίλων.
  • Πραγματοποίηση ειδικών συζητήσεων και προγραμμάτων για την εκπαίδευση των μαθητών στον σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων κατά την χρήση του διαδικτύου και την αποφυγή της άσκησης βίας, των προσβολών και του εκφοβισμού που συμβαίνει μέσω αυτού (cyberbullying).
  • Εμπλουτισμός της ύληςμε διδακτικές ενότητες σχετικές με τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών.
  • Σύνταξη και εφαρμογή Σχολικών Κανονισμών σε κάθε σχολική μονάδα, με τη συμμετοχή και των μαθητών.
  • Ενίσχυση μέτρων προστασίαςστον περιβάλλοντα χώρο σχολείων στα οποία παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές.
  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ