Ελεύθερος Τύπος – συνέντευξη στην Ελπίδα Οικονομίδη για τις τομές του Προγράμματος της ΝΔ για την Παιδεία

  Δεκέμβριος 1, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  • Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος της Ν.Δ. για την Παιδεία κάνατε λόγο για πιστοποιητικό ξένης γλώσσας και πληροφορικής εντός του σχολείου. Πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία; Θεωρείτε ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να υποστηριχθεί άμεσα;

  Πρωταρχικός μας στόχος είναι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, να έχουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους και πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή συνιστούν απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση του μαθητή, επομένως η Πολιτεία οφείλει να του εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόκτησής τους δωρεάν εντός του σχολείου. Άλλωστε, πρόκειται για γνωστικά αντικείμενα που ήδη διδάσκονται στα σχολεία, επομένως με κάποιες προσαρμογές στο πρόγραμμα σπουδών και αναβάθμιση του εξοπλισμού θα μπορέσει να διασυνδεθεί η διδασκαλία που ήδη πραγματοποιείται με το σύστημα πιστοποίησης. Πρόκειται για ένα μη απαγορευτικό κόστος για το Κράτος, που θα συνεισφέρει όμως τα μέγιστα στις οικογένειες, ιδιαίτερα τις οικονομικά ασθενέστερες, που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα για απόκτηση των πιστοποιητικών αυτών εκτός σχολικής μονάδας. Όσο για τη χρονική τοποθέτηση της έναρξης ισχύος, η απάντηση είναι το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές συνθήκες που θα παραλάβουμε εφόσον αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας.

  • Δίνοντας τη δυνατότητα στα ΑΕΙ να ορίζουν τον αριθμό εισακτέων και να θέτουν βάση εισαγωγής, ανεβάζετε κατά πολύ τον πήχη δυσκολίας ενώ παράλληλα μειώνετε τον συνολικό αριθμό επιτυχόντων στις πανελλήνιες. Ακολουθείτε μια εντελώς διαφορετική πολιτική από την παρούσα κυβέρνηση. Ποιο θα είναι το αντιστάθμισμα για τους αποφοίτους Λυκείου που θα μείνουν εκτός ΑΕΙ και ποιος ο σκοπός αυτών των πρωτοβουλιών για τα Πανεπιστήμια;

  Η παρούσα Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ σχεδιάζει τις πολιτικές της βάσει μικροκομματικών συμφερόντων, αδιαφορώντας επί της ουσίας για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αντίθετα, στη Νέα Δημοκρατία προτάσσουμε το συμφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και της χώρας εν γένει. Οι πρωτοβουλίες μας για τον αριθμό των εισακτέων και την ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν ως αφετηρία, κατ’ αρχάς, την πρόθεση για ουσιαστική ενίσχυση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ιδρύματα σήμερα υπερφορτώνονται με πολλαπλάσιους φοιτητές από όσους μπορούν να καλύψουν με τον υφιστάμενο αριθμό διδασκόντων, τις υπάρχουσες υποδομές, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εργαστήρια, κάτι το οποίο επιδρά αρνητικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

  Επιπροσθέτως, στην Ελλάδα, έχουμε περιπτώσεις τμημάτων στα οποία οι φοιτητές εισάγονται με 3 στα 20. Ευλόγως, φοιτητές οι οποίοι εισάγονται με τόσο χαμηλή βαθμολογία, δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, εγκλωβίζονται σε αυτές για χρόνια, και αν κάποια στιγμή κατορθώσουν να τις ολοκληρώσουν, το πτυχίο τους είναι απαξιωμένο. Εν τω μεταξύ, το κόστος αυτών των σπουδών επιβαρύνει την οικογένεια και τον Έλληνα φορολογούμενο.

  Περαιτέρω, από τις μεγαλύτερες παθογένειες της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, κατά την άποψή μου, είναι η αδυναμία σύνδεσής της με την αγορά εργασίας. Και ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος ανάγεται στην αναντιστοιχία μεταξύ, αφενός, του παραγόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος, αφετέρου, των δεξιοτήτων που έχει ανάγκη σήμερα η ελληνική οικονομία.

  Στη χώρα μας καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ άνεργων πτυχιούχων. Δεν έχει νόημα να συνεχίζουμε το φαύλο κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να θέσει ένα τέλος σε αυτόν τον εμπαιγμό φοιτητών, οικογενειών και φορολογούμενων, που επιφέρει υποβάθμιση σπουδών, κόστος και, εν τέλει, οδηγεί στην ανεργία. Σε συναρμογή με τις διεθνείς τάσεις, προκρίνουμε την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που έχει εξαιρετικά αυξημένες προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων), με στόχο τη μείωση της ανεργίας. Πρωταγωνιστικός σε αυτήν την κατεύθυνση ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, τον οποίο σκοπεύουμε να ενισχύσουμε από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.

  • Κάνατε λόγο για επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων και για απολυτήριο που θα προκύπτει και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Κρίνετε ότι η πολιτική της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με τεράστια περικοπή των εξεταζόμενων μαθημάτων υποβαθμίζει το σχολείο; Κι αν ναι θα προχωρήσετε σε επαναφορά του συνόλου των εξεταζόμενων μαθημάτων όπως ίσχυε μέχρι πριν ένα χρόνο;

  Με την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε μία κοινή πηγή αναφοράς ως προς τον έλεγχο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων, μία ομοιογένεια στο εκπαιδευτικό έργο, καθώς και αξιοπιστία και αντικειμενικότητα στην εξεταστική διαδικασία. Η αξιοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων, επιπλέον, αποσκοπεί στη μείωση της παπαγαλίας. Με την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, με διαβαθμισμένο συντελεστή βαρύτητας της βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου, αποκαθιστούμε τον παιδαγωγικό του ρόλο, από προθάλαμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτούσια εκπαιδευτική μονάδα. Είναι, επίσης, γεγονός ότι τα μαθήματα που δεν εξετάζονται, ακυρώνονται στην πράξη από τους ίδιους τους μαθητές, ήδη από το Γυμνάσιο, επομένως θα πρέπει να επανέρθουν οι εξετάσεις σε κάποια μαθήματα, με μειωμένη διδακτέα ύλη ώστε να δίνεται έμφαση στη χρήσιμη γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες και με ταυτόχρονη αποφυγή άχρηστων επαναλήψεων. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει ευκαιριακή πολιτική με επιτροπές και μέτρα που ακούγονται ευχάριστα, αλλά παγιδεύουν τους μαθητές στην εφαρμογή τους. Οι όποιες αλλαγές θα γίνουν σταδιακά και κατόπιν ενδελεχούς μελέτης. Για το λόγο αυτό έχουμε εξαγγείλει ένα μόνιμο επιστημονικό επιτελικό όργανο, το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, το οποίο θα εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ