Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
ΕΡΓΟ

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
Ανοίγουμε νέους δρόμους με σύγχρονες ειδικότητες – Σπάμε τα στερεότυπα!

Κομβικό πυλώνα των αλλαγών μας για την Παιδεία αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δημιουργούμε ουσιαστικές εναλλακτικές επιλογές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ανοίγουμε νέους δρόμους με σύγχρονες ειδικότητες. Σπάμε τα στερεότυπα!

Με σύγχρονες ειδικότητες, ανοίγουμε δρόμους που οδηγούν στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα μας.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 • Δημιουργήσαμε 4 νέα είδη δομών ΕΕΚ
  • 25 Πρότυπα ΕΠΑΛ
  • 5 Θεματικά ΙΕΚ
  • 10 Πειραματικά ΙΕΚ
  • 3 Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης
 • Δημιουργήσαμε νέο μοντέλο διοίκησης της ΕΕΚ ούτως ώστε οι ειδικότητες που διδάσκονται σε δομές ΕΕΚ να είναι πλήρως συνυφασμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο (π.χ. προγραμματιστής, τεχνικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
 • Επενδύουμε στον εξοπλισμό όλων των Εργαστηριακών Κέντρων της χώρας με πάνω από 114 εκ. ευρώ.
 • Δημιουργούμε 336 σύγχρονα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και 130 οδηγούς κατάρτισης.
 • Εφαρμόζουμε πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης με 80% του κατώτατου ημερομισθίου, ενώ αυξήσαμε την αμοιβή της μαθητείας στο 95% του κατώτατου ημερομισθίου.
 • Θεσμοθετήσαμε το Παράλληλο Μηχανογραφικό για την προσέλκυση περισσότερων νέων σε Δημόσια ΙΕΚ της χώρας.
 • Εισάγουμε την εξωστρέφεια με Πρωτόκολλα Συνεργασίας με Πανεπιστήμια και Επιμελητήρια της χώρας και συνέργειες με ιδρύματα στο εξωτερικό.
 • Στηρίζουμε τους σπουδαστές και τις οικογένειές τους με νέα προνόμια και διευκολύνσεις, όπως στεγαστικό επίδομα, μειωμένο εισιτήριο μέσων μαζικής μεταφοράς κ.α.
Φόρμα Εθελοντή

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ