Σχολείο Σχολείο
ΕΡΓΟ

Σχολείο

#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

Χτίζουμε γερά θεμέλια. Το σχολείο αλλάζει, με το βλέμμα στο αύριο.

Είναι σημαντικό οι αλλαγές στην παιδεία να ξεκινούν από τα θεμέλια. Ξεκινήσαμε από το νηπιαγωγείο, προχωρήσαμε στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σήμερα, το εκπαιδευτικό μας σύστημα προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες του 21ου αιώνα στις μαθήτριες και τους μαθητές μας.

Διπλασιάσαμε τον αριθμό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από 62 σε 120 και συνεχίζουμε.

Μαθητές και μαθήτριες με σύγχρονα εφόδια.

 • Το νηπιαγωγείο ξεκινά από τα 4 έτη, με την εισαγωγή αγγλικών και νέων θεματικών.
 • Το ολοήμερο σχολείο απέκτησε νέο, εμπλουτισμένο πρόγραμμα και επεκτάθηκε μέχρι τις 17:30 μ.μ., προσφέροντας ακόμη περισσότερες δημιουργικές δραστηριότητες στους μαθητές, στηρίζοντας ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους γονείς.
 • Δημιουργήσαμε 166 νέα προγράμματα σπουδών, που φέρνουν μια νέα φιλοσοφία μάθησης, που καλλιεργούν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση, και  συνεργατικότητα – σε κάποια μαθήματα τα προγράμματα σπουδών δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 1998!
 • Τα νέο μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ενσωματώθηκε στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, εμπλουτίζοντάς το με βιωματική μάθηση σε πλήθος νέων για τη σχολική πραγματικότητα αντικειμένων.
 • Επενδύουμε 300 εκ. ευρώ για σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό: πάνω από 177.000 σετ ρομποτικής, 36.000 διαδραστικοί πίνακες και 665.000 voucher για προμήθεια ψηφιακών συσκευών.
 • Αναπτύσσουμε νέο ψηφιακό περιεχόμενο και νέες, σύγχρονες θεματικές, μαθήματα και βιβλία, με έμφαση στην κριτική σκέψη.
 • Ετοιμάζονται νέα βιβλία και το Πολλαπλό Βιβλίο.
 • Εφαρμόσαμε ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών, το κόστος των οποίων μέχρι πρότινος βάρυνε την ελληνική οικογένεια.
 • Διπλασιάσαμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία από 62 σε 120.
 • Δημιουργήσαμε 25 Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • Δώσαμε στο σχολείο μεγαλύτερη αυτονομία, στους εκπαιδευτικούς ενισχυμένο ρόλο, και θεσπίσαμε υποστηρικτικά όργανα.
 • Ξεκινήσαμε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών μετά από 41 χρόνια, υλοποιήσαμε την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εισαγάγαμε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος (Ελληνική PISA).

Μέλημά μας ένα πιο συμπεριληπτικό, ασφαλές σχολείο, για ΟΛΟΥΣ. 

 • Με 3.200 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς – από 1.600 που υπήρχαν όταν αναλάβαμε.
 • Με ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού και τη δημιουργία ομάδων δράσης σε σχολικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Με δημιουργία πλατφόρμας αναφοράς περιστατικών ενδοσχολικής βίας, ακόμη και σε ανώνυμη βάση από τους μαθητές.
 • Με Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικοί με κεντρικό ρόλο και αξία.

Επενδύουμε στην εκπαίδευση, επενδύοντας πάνω από όλα στους εκπαιδευτικούς μας, στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας.

 • 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.
 • 150.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, για σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Βελτιωτική αξιολόγηση, για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια.
 • Μεγαλύτερη αυτονομία και ελευθερία στη διδασκαλία.
 • Σύγχρονα εργαλεία μαθησιακά, ψηφιακά, υποστηρικτικά.
Φόρμα Εθελοντή

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
Εγγραφή στο Newsletter

Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ