Ερώτηση 27 βουλευτών ΝΔ σχετικά με την υλοποίηση του «Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» με Πρωτοβουλία Γ. Κασαπίδη

  Μάρτιος 10, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
   

                                              ΕΡΩΤΗΣH

  ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου

  ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υλοποίηση του «Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

  Η ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας έχει προσδιοριστεί από το ΥΠΑΑΤ ως μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη του κλάδου. Μέχρι την πρόσφατα ισχύουσα νομοθεσία, οι σχετικές ρυθμίσεις, ήταν  αποσπασματικές δημιουργώντας ασάφειες και αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, οι οποίες έφταναν κατά περίπτωση έως και τις 13 και με μέσο χρόνο αδειοδότησης που ξεπερνούσε τα δύο χρόνια.

  Τον Αύγουστο του 2014 ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ νόμος για την «Ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών» (ν. 4282/29-08-2014, ΦΕΚ, 182Α) με κύριο στόχο την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την αδειοδότηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

  Ωστόσο με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου προβλέπεται η έκδοση διοικητικών πράξεων (κυρίως Υπουργικών Αποφάσεων), με τις οποίες θα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία αδειοδότησης (λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη διαδικασία μίσθωσης ή παραχώρησης υδάτινων εκτάσεων κλπ).

  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έχει θέσει το ΥΠΑΑΤ στο «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» όλες οι σχετικές διοικητικές πράξεις θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί εντός του 2015. Ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμία.

   

  Ερώτηση:

   

  Ποιος είναι ο σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων και ιδίως των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητες άλλων υπουργείων όπως π.χ. του ΥΠΕΚΑ;

  Αθήνα, 10.03.16

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

  ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ

  ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

  ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ

  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ