Ερώτηση 34 βουλευτών της ΝΔ με πρωτοβουλία Σ.Κεδίκογλου για τη σύσταση Δημόσιας Αρχής Λιμένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης

  Μάρτιος 22, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Προς :

  Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Θεόδωρο Δρίτσα

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Ανησυχία για το ποιο θα είναι τελικά το  μέλλον της επένδυσης της ΟΛΠ Α.Ε προκαλεί η στάση, που τηρείτε δεδομένης  της πρόθεσής σας να προχωρήσετε στη σύσταση Δημόσιας Αρχής Λιμένα Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στην οποία  θα μεταφερθούν όλες οι διοικητικές και ρυθμιστικές εξουσίες των Λιμένων.

  Εύλογα ερωτηματικά δημιουργεί και το γεγονός, ότι ακόμα δεν έχετε παρουσιάσει κάποιο προσχέδιο, πέρα από δημοσιεύματα, για τη συγκρότηση  και δομή της εν λόγω Δημόσιας Αρχής, παρά μόνο διατείνεστε, ότι περιλαμβάνεται στη «συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους θεσμούς, όπως υιοθετήθηκε στον Ν. 4336/2015».

  Αποφεύγετε, ως εκ τούτου,  να δώσετε σαφείς εξηγήσεις   και  διερωτόμαστε, για το κατά πόσο στα σχέδια και τις προσπάθειές  σας είναι η ιδιωτικοποίηση της  ΟΛΠ Α.Ε ή η μεθόδευση της  επανακρατικοποίησής της και, κατά συνέπεια, του ελέγχου της μέσα από την επιχειρούμενη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της  στην υπό ίδρυση Δημόσια Αρχή Λιμένων.

  Αυτό το οποίο, δυστυχώς, κάνετε, είναι να ερμηνεύετε κατά το δοκούν τον Ν. 4336/2015, τον οποίο επικαλείστε σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας μας. Επ’ αυτού οφείλουμε να διευκρινίσουμε, ότι  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη συμφωνία για τους δημοσιονομικούς στόχους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα δεν έχει την υποχρέωση δημιουργίας νέων, πέραν των ήδη υπαρχουσών, δομών εποπτείας των λιμένων. Αντιθέτως, έχει την υποχρέωση αναμόρφωσης του ρυθμιστικού -διοικητικού και νομικού- πλαισίου λειτουργίας των λιμανιών της χώρας με την επάνδρωση, ενίσχυση και θέση σε πλήρη λειτουργία  της κεντρικής (δηλαδή της ΡΑΛ αρ. 43  ν. 4150/13) και περισσότερων (της ΡΑΛ) περιφερειακών δομών που θα εποπτεύουν τη λειτουργία των λιμανιών.

  Το 2013, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, διαβλέποντας την προοπτική ιδιωτικοποίησης των λιμανιών, προχώρησε στην ίδρυση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ), η οποία άλλωστε υπαγορεύεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4150/2013, από την ανάγκη ύπαρξης ενός ευέλικτου και λειτουργικά ανεξάρτητου δημόσιου φορέα, ο οποίος θα αποτελέσει την εποπτεύουσα Αρχή της εφαρμογής της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής, όπως αυτή αναπτύσσεται στο σύνθετο τοπίο που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των λιμένων.

  Σήμερα, προτείνετε τη σύσταση μιας νέας διοικητικής δομής η οποία θα ενεργεί παράλληλα με την ΡΑΛ και με την Γενική Γραμματεία Λιμένων του ΥΕΝ, γεγονός, το οποίο θα επιφέρει σύγκρουση αρμοδιοτήτων και αλληλεπικαλύψεις και θα περιπλέξει  ακόμα περισσότερο το ήδη δαιδαλώδες δημόσιο σύστημα, εντός του οποίου θα κληθεί να δράσει ο οποιοσδήποτε νέος επενδυτής. Αναφέρεστε μάλιστα σε δήθεν ανάγκη να αφαιρεθούν από τον ΟΛΠ οι αρμοδιότητες δημοσίου χαρακτήρα που ασκούσε ως επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη στιγμή που όλες οι αρμοδιότητες αυτές έχουν αφαιρεθεί από τον ΟΛΠ από το Ν. 4150/2013 με τη σύσταση της ΡΑΛ και με την συμφωνημένη τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του λιμένα του Πειραιά. Οδηγούμαστε συνεπώς, στο συμπέρασμα, ότι ο σκοπός της ίδρυσης της νέας δημόσιας αρχής δεν είναι ούτε η αφαίρεση από τον ΟΛΠ αρμοδιοτήτων δημοσίου χαρακτήρα (που έχουν ήδη αφαιρεθεί) ούτε η εποπτεία της λειτουργίας του ΟΛΠ, για την οποία υπάρχει η ΡΑΛ, αλλά η δημιουργία μηχανισμού μόνιμης παρέμβασης του ΥΕΝ στη διοίκηση του ΟΛΠ μετά την «αποκρατικοποίηση του». Προφανώς υπάρχουν ορισμένοι που οραματίζονται ένα συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας, όπου  η Δημόσια Αρχή Λιμένα Πειραιά θα επικαλύπτει τον ιδιώτη παραχωρησιούχο σε θέματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι  προτάσεις  προς έγκριση από το Υπουργείο για την επιχειρησιακή ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού.

  Δεδομένου, ότι ο  διαγωνισμός της ΟΛΠ Α.Ε έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εφόσον, προφανώς, προτίθεστε να προχωρήσετε στη σύσταση Δημόσιας Αρχής Λιμένων Πειραιά, τίθενται προς διερεύνηση σοβαρά οικονομικά ζητήματα, όπως αυτό της χρηματοδότησής της και όλα αυτά ενώ ο επενδυτής κατέθεσε, μετά από παρέμβαση  του ίδιου του Πρωθυπουργού, βελτιωμένη προσφορά για την οριστικοποίηση της σύμβασης.

  Από τις παραπάνω ενέργειες αυτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, προκύπτουν τα ακόλουθα: (1) Αύξηση του κράτους και μάλιστα σε ένα τομέα καθαρά επιχειρηματικής δραστηριότητας (2) Ουσιαστική κατάργηση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών όπως η ΡΑΛ και η υποκατάσταση τους από προσκείμενους στον Υπουργό συνδικαλιστές, δημάρχους, κομματικά στελέχη (3) Προσπάθεια ανατροπής και τουλάχιστον παρεμπόδισης μιας μεγάλης επένδυσης με θετικό αποτέλεσμα στο ΑΕΠ, στην Απασχόληση, στο Δημόσιο χρέος (βλ. Μελέτη ΙΟΒΕ Μάρτιος / 2016) με την δημιουργία ενός ΝΠΔΔ που ξαναφέρνει τον ΟΛΠ στην προ του 1998 κατάσταση.

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Γιατί θεωρείτε, ότι είναι απαραίτητη η σύσταση μίας επιπλέον διοικητικής δομής υπό τη μορφή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων από τη στιγμή που υπάρχει πλήρης κάλυψη των διοικητικών αρμοδιοτήτων εποπτείας μετά την ιδιωτικοποίηση των λιμένων από τις ήδη υπάρχουσες δημόσιες δομές, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων και η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων;
  2. Πώς και από πού θα εξευρεθούν πόροι για τη χρηματοδότηση ενός επιπλέον διοικητικού ελεγκτικού μηχανισμού και κατά πόσο, σε μία ήδη πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχετε συνυπολογίσει την επιβάρυνση που θα επιφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό η σύστασή του;

  Οι ερωτώντες Βουλευτές :

  1. Σίμος Κεδίκογλου, Βουλευτής Ν. Ευβοίας
  2. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Βουλευτής Ν. Τρικάλων
  3. Γεώργιος Βαγιωνάς, Βουλευτής Ν. Χαλκιδικής
  4. Βασίλειος Οικονόμου, Βουλευτής Επικρατείας
  5. Αθανάσιος Καββαδάς, Βουλευτής Λευκάδος
  6. Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Υπολοίπου Αττικής
  7. Άννα Καραμανλή, Βουλευτής Β. Αθηνών
  8. Γεώργιος Στύλιος, Βουλευτής Ν. Άρτης
  9. Χαράλαμπος Αθανασίου, Βουλευτής Ν. Λέσβου
  10. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ν. Ρεθύμνης
  11. Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής Επικρατείας
  12. Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Ν. Αχαΐας
  13. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β. Αθηνών
  14. Φωτεινή Αραμπατζή, Βουλευτής Ν. Σερρών
  15. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Ν. Καβάλας
  16. Βασίλειος Γιόγιακας, Βουλευτής Ν. Θεσπρωτίας
  17. Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Ά Αθηνών
  18. Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
  19. Βασίλειος Κικίλιας, Βουλευτής Α΄ Αθηνών
  20. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Ν. Φθιώτιδος
  21. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν. Μαγνησίας
  22. Χρήστος Κέλλας, Βουλευτής Ν. Λάρισας
  23. Μάνος Κόνσολας, Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου
  24. Ιωάννης Ανδριανός, Βουλευτής Ν. Αργολίδας
  25. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης
  26. Κώστας Καραμανλής, Βουλευτής Ν. Σερρών
  27. Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Ν. Κορινθίας
  28. Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  29. Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  30. Στέργιος Γιαννάκης, Βουλευτής Ν. Πρέβεζας
  31. Αικατερίνη Παπακώστα – Σιδηροπούλου, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  32. Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής Ν. Κοζάνης
  33. Γεώργιος Γεωργαντάς, Βουλευτής Ν. Κιλκίς
  34. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ