Ερώτηση για το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης που συνυπογράψαμε 9 Βουλευτές ΝΔ, με πρωτοβουλία Γ.Γεωργαντά

  Αύγουστος 31, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ:  Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

  Υπόψη: Του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη.

  ΘΕΜΑ: Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

  Με το νόμο 4369/2016 θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο για τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο). Το άρθρο 13 προέβλεπε τη λειτουργία του Μητρώου έως τις 31.07.2016.

  Στο Μητρώο εντάσσονται κατόπιν αίτησης τους υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.  Το άρθρο 2 προβλέπει τις κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

  Σύμφωνα με το νόμο το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π. η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου τέθηκε σε λειτουργία στις 8.7.2016.

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  • Πόσες αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο υπόβληθησαν έως τώρα ανά κατηγορία; Δηλαδή πόσες αιτήσεις υποβλήθησαν από:

  α) τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους, μόνιμους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό Α‘, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Δήμων και Περιφερειών, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

  β) Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και ερευνητές της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α‘ 258) των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

  γ) Το επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών.

  δ) Απόστρατους αξιωματικούς που είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (Α.Σ.Π.), της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.) και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας / Ανωτέρων (Σ.Π.Α./Α).

  • Στο πλαίσιο της διαφάνειας και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των θέσεων των Γραμματέων για τη Δημόσια Διοίκηση, γιατί δεν έχει αναρτηθεί έως σήμερα το Μητρώο με τα ονόματα και τα προσόντα των υποψηφίων, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, όπως ο νόμος ορίζει;
  • Βάσει της επαναφοράς της μοριοδότησης για τις επιλογές προϊσταμένων στο Δημόσιο (άρθρο 29 του ν. 4369/2016), και εφόσον πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη επιλογή στελεχών του δημόσιου τομέα για τις θέσεις Γραμματέων, γιατί δεν έχει προβλεφθεί παρόμοια μοριοδότηση για την επιλογή στελεχών για τις θέσεις αυτές;

  ΑΘΗΝΑ, 31 Αυγούστου 2016

  Ο Ερωτώντες Βουλευτές

  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

  ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  A΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ

  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ