Ερώτηση για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών για θέματα ΕΣΠΑ

  Μάιος 29, 2015
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Την αδράνεια της Κυβέρνησης ως προς την εκκίνηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που οδήγησε στη σύσταση ειδικής ομάδας στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των «θεσμών» για να καθοδηγεί και να ελέγχει τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των έργων που πραγματοποιούνται με κοινοτικούς πόρους, τονίζουμε σε ερώτηση που συνυπογράψαμε σήμερα 38 Βουλευτές της ΝΔ. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

  Για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών για θέματα ΕΣΠΑ

  Η συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκη με την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κα. Κ. Κρέτσου την Τετάρτη 20 Μαΐου, οδήγησε στην ανακοίνωση για δημιουργία μιας Κοινής Ομάδας Εργασίας, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών, που θα βοηθήσει την Ελλάδα να βελτιώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Κονδυλίων και να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την διοικητική της ικανότητα. Θα στοχεύει – σύμφωνα με την ανακοίνωση – στην ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την αξιοποίηση των πόρων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου(2014-2020).
  Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έως 31/12/2014 δεν υπήρχε καθυστέρηση στην εφαρμογή και απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο σχετικός δείκτης απορρόφησης ανερχόταν στο 88% και η χώρα ήταν μεταξύ των τριών πρώτων της ΕΕ στην εκμετάλλευση των Κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, τον Δεκέμβρη του 2014 η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σύνολο των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα δημιουργήσαμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 4314/2014) για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Περιόδου και την ομαλή μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
  Με τον Νόμο 4314/2014, επιχειρήσαμε να δώσουμε δυναμική εκκίνηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα του συστήματος διαχείρισης των Κοινοτικών πόρων, να απλουστεύσουμε και να επιταχύνουμε διαδικασίες για να μεγιστοποιήσουμε απορροφήσεις, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη συσσωρευμένη εμπειρία και επάρκεια του προσωπικού των Υπηρεσιών Διαχείρισης, να δώσουμε νέα πνοή και κίνητρο στις Υπηρεσίες Διαχείρισης και τους εργαζομένους, μέσα από ένα αξιοκρατικό πλαίσιο επιλογής του προσωπικού για τις θέσεις ευθύνης. Ο Υπουργός Οικονομίας σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου αναγνωρίζει τη σημασία του εγχειρήματος αυτού, δηλώνει συνεχιστής του, αλλά οι ρυθμοί τον διαψεύδουν και επισημαίνει πως δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα, παρότι κλείνουμε τον πέμπτο μήνα απραξίας.

  Η πραγματικότητα είναι οδυνηρή:
  • Η υποχρηματοδότηση δυναμιτίζει τις προσπάθειες των προηγούμενων μηνών για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ολοκλήρωση των έργων προϋποθέτει την έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων δόσεων αποπληρωμής προς τους δικαιούχους και η χρηματοδότηση της χώρας από τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι η μόνη που καταβάλλεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα προς το Ελληνικό Δημόσιο, με τελευταία την πληρωμή του Μαρτίου 2015, ύψους περίπου 185 εκ. €.
  • Για την εκκίνηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 υφίσταται αδράνεια. Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου θα έπρεπε να κινούνται προς την κατεύθυνση της έκδοσης των προβλεπόμενων διοικητικών πράξεων και εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στον Ν. 4314/2014 και αφορούν στο νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των νέων υπηρεσιών διαχείρισης, τη διαφάνεια στη διαδικασία τοποθετήσεων του προσωπικού, τις κρίσεις για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης.
  Αυτή η κατάσταση οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει ειδική ομάδα στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των «θεσμών» για να «υποστηρίξει», δηλαδή να καθοδηγεί και να ελέγχει τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των έργων που πραγματοποιούνται με κοινοτικούς πόρους. Η σύσταση ενός επιπλέον ελεγκτικού οργάνου δήθεν «υποστήριξης», μιας επιτροπείας και μιας άτυπης Τρόικας, αυτή τη φορά εστιασμένης στα Διαρθρωτικά Ταμεία, αυξάνει τον παρεμβατισμό των εταίρων στις κρίσιμες αναπτυξιακές αποφάσεις της χώρας μας.

  Ερωτάται ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού:

  Α. Ποια η πραγματική σκοπιμότητα του Υπουργείου και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δημιουργία Κοινής Ομάδας Εργασίας και ποιες οι αρμοδιότητές της;

  Β. Ποιος ο μηχανισμός χρηματοδότησης της Κοινής Ομάδας Εργασίας; Από ποια πηγή θα αντληθούν πόροι για τα λειτουργικά της έξοδα;

  Γ. Ποιος ο σχεδιασμός για το σύστημα αξιολόγησης / κρίσεων του προσωπικού για τις θέσεις ευθύνης, ποιες οι διαδικασίες και τα κριτήρια που προκρίνονται και πότε αναμένεται η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης;

  Δ. Ποια η ιεραρχική διάρθρωση Κοινής Ομάδας Εργασίας, Υπουργείου Οικονομίας και Υπηρεσιών Διαχείρισης; Ποια η θέση του έμπειρου προσωπικού των Υπηρεσιών Διαχείρισης εντός αυτής;

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  1. Σκρέκας Κωνσταντίνος Βουλευτής Τρικάλων
  2. Αθανασίου Χαράλαμπος Βουλευτής Λέσβου
  3. Καραμανλής Κωνσταντίνος Βουλευτής Σερρών
  4. Καλαφάτης Σταύρος Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης
  5. Σταϊκούρας Χρήστος Βουλευτής Φθιώτιδας
  6. Κακλαμάνης Νικήτας Βουλευτής Α΄ Αθηνών
  7. Μπούρας Αθανάσιος Βουλευτής Περιφ. Αττικής
  8. Κεφαλογιάννη Όλγα Βουλευτής Α΄ Αθηνών
  9. Μπασιάκος Ευάγγελος Βουλευτής Βοιωτίας
  10. Ανδριανός Ιωάννης Βουλευτής Αργολίδος
  11. Οικονόμου Βασίλης Βουλευτής Επικρατείας
  12. Ασημακοπούλου Άννα Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  13. Αναστασιάδης Σάββας Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
  14. Κεφαλογιάννης Ιωάννης Βουλευτής Ρεθύμνης
  15. Γεωργαντάς Γεώργιος Βουλευτής Κιλκίς
  16. Μαρτίνου Γεωργία Βουλευτής Περιφ. Αττικής
  17. Κοψαχείλης Τιμολέων Βουλευτής Γρεβενών
  18. Κόνσολας Μάνος Βουλευτής Δωδεκανήσου
  19. Καραμανλή Άννα Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  20. Χαρακόπουλος Μάξιμος Βουλευτής Λάρισας
  21. Κέλλας Χρήστος Βουλευτής Λάρισας
  22. Γιόγιακας Βασίλειος Βουλευτής Θεσπρωτίας
  23. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης
  24. Γιακουμάτος Γεράσιμος Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  25. Κασαπίδης Γιώργος Βουλευτής Κοζάνης
  26. Μπουκώρος Χρήστος Βουλευτής Μαγνησίας
  27. Γκίκας Στέφανος Βουλευτής Κέρκυρας
  28. Κεδίκογλου Σίμος Βουλευτής Ευβοίας
  29. Μηταράκης Νότης Βουλευτής Χίου
  30. Βούλτεψη Σοφία Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  31. Δαβάκης Θανάσης Βουλευτής Λακωνίας
  32. Αντωνιάδης Ιωάννης Βουλευτής Φλωρίνης
  33. Κουμουτσάκος Γεώργιος Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  34. Αντωνίου Μαρία Βουλευτής Καστοριάς
  35. Βλάσης Κώστας Βουλευτής Αρκαδίας
  36. Γιαννάκης Στέργιος Βουλευτής Πρεβέζης
  37. Κεραμέως Νίκη Βουλευτής Επικρατείας
  38. Ράπτη Έλενα Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ