Ερώτηση για τον αποκλεισμό χρονίως πασχόντων από τους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

  Ιούλιος 2, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
  Θέμα: «Αποκλεισμός χρονίως πασχόντων από τους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών»

  Κύριε Υπουργέ,
  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 56263/E1 απόφασή σας (ΦΕΚ 1283 Β’, 11/04/2018), που αφορά στην πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019, δύνανται να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία βάσει κοινωνικών κριτηρίων εκπαιδευτικοί με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, η οποία αποδεικνύεται και πιστοποιείται από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
  Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτά αποδεικτικά πάθησης από τις εξής χρόνιες ασθένειες: ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
  1. Γιατί αποκλείονται από την εν λόγω ειδική κατηγορία εκπαιδευτικοί που πάσχουν από άλλες χρόνιες ασθένειες με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας;
  2. Σκοπεύετε να αλλάξετε το θεσμικό πλαίσιο;

  Οι ερωτώσα Βουλευτής
  Νίκη Κ. Κεραμέως, Επικρατείας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ