Ερώτηση για ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΕΕΠ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 που συνυπογράψαμε οι 4 βουλευτές – επικεφαλής του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, με πρωτοβουλία Χ.Κέλλα

  Ιούλιος 19, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ κ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

  ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε.Ε.Π ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017 κ 2017 -2018

  Κύριε Υπουργέ

  Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην Εκπαιδευτική κοινότητα αναφορικά με την απόδοση συνάφειας των Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (ΜΤΣ) του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) για τα Σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018.

  Συγχρόνως γεννιούνται ερωτηματικά σχετικά με τις ενέργειες της Επιτροπής Χορήγησης Συναφειών Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Τίτλων του Ε.Ε.Π.

  Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμόν 115357/Δ3/7.7.17 έγγραφο της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, το έγγραφο με αριθμό 122/11.7.2017 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) που απευθύνεται στον Υπουργό, καθώς και πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα στον έντυπο αλλά και στον ηλεκτρονικό τύπο, διαπιστώνεται απόδοση  διαφορετικής κρίσης συνάφειας για τον ίδιο ΜΤΣ κατά το έτος 2017 σε σχέση με τη συνάφεια που δόθηκε το 2016.

  Επειδή το ζήτημα που προκύπτει είναι μείζονος σημασίας για το κύρος και την αξιοπιστία των αξιολογικών πινάκων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π

  Ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ:

   

  1) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να διαφυλαχτεί το κύρος και η αξιοπιστία των αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και κατά συνέπεια η διαδικασία πρόσληψής τους;

  2) Έχετε λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε μέλος της επιτροπής να μην έχει σχέση άμεση ή έμμεση με τα ιδρύματα που χορηγούν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή;

  3) Τι άλλαξε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ώστε μεταπτυχιακά – διδακτορικά τα οποία δεν είχαν λάβει συνάφεια για το σχολικό έτος 2016-17, να έχουν λάβει κατά το σχολικό έτος 2017-18;

  4) Με δεδομένο ότι  η επιτροπή του ΙΕΠ επανεξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών τίτλων μόνον στην περίπτωση προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων, όπως προβλέπει η Υ.Α. πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ, ποιο είναι το Β/θμιο όργανο εξέτασης ενστάσεων κατά αποφάσεων της επιτροπής,;

  5) Με ποια αρμοδιότητα η Δ/νση ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας απευθύνεται στο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Παιδείας και όχι ο Υπουργός και από πού προκύπτει η νομιμότητα της «Μονάδας ΕΑΕ του ΙΕΠ» και του «Προέδρου» της σύμφωνα με όσα αναφέρει το έγγραφο της Δ/νσης ΕΑΕ;

  Παρακαλείται επίσης ο κ. Υπουργός για την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

  1. Ποσοτικά στοιχεία χορήγησης συναφειών ανά Πανεπιστήμιο και κατ’ έτος από συστάσεως της επιτροπής (για τα έτη 2016 και 2017) σε πίνακα διπλής εισόδου,
  2. Α.Δ.Α. της απόφασης των κριτηρίων συνάφειας μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των πινάκων και την πρόσληψη αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2016-17,
  3. Πρακτικά της επιτροπής από συστάσεώς της μέχρι σήμερα,
  4. Βιογραφικά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής συνάφειας του ΙΕΠ από όπου να τεκμηριώνεται ότι κάθε μέλος έχει τα απαιτούμενα αυξημένα προσόντα ώστε να αξιολογεί μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.

   

  ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

  1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ ΝΔ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
  2. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΔ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΝΔ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  4. ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΔ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ