Ερώτηση και ΑΚΕ με θέμα: «Απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020» που συνυπογράψαμε 51 Βουλευτές της ΝΔ με πρωτοβουλία Χ.Δήμα

  Απρίλιος 4, 2019
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Κ. Υπουργέ,

  πρόσφατη έρευνα που παρουσίασε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ
  ΓΣΕΒΕΕ), απεικονίζει με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο την κατάσταση της ελληνικής
  οικονομίας αλλά και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους
  τα νοικοκυριά.
  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία για ένα στα δύο νοικοκυριά, το μηνιαίο
  εισόδημα διαρκεί μόλις για 19 ημέρες, ενώ το 43,9% των νοικοκυριών δήλωσε μείωση των
  εισοδημάτων το 2018 σε σχέση με το 2017. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που αναδεικνύει
  και μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία το 82% των νοικοκυριών δεν θα καταφέρει να
  αποταμιεύσει ούτε ένα ευρώ τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 62% των καταναλωτών
  δηλώνει πως «μόλις που τα βγάζει πέρα».
  Προφανώς όλη αυτή η εικόνα, δε συνάδει με το αφήγημα περί επιστροφής στην
  κανονικότητα, αλλά καθιστά αναγκαία την επίσπευση κάθε δυνατής συνδρομής στην
  ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της πραγματικής
  οικονομίας και των επιχειρήσεων μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα και να οδηγήσει σε
  περισσότερες, βιώσιμες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
  Μετά την αποτυχία του «αναπτυξιακού» ν.4399/16 και την υποεκτέλεση του
  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που βρίσκεται σε χαμηλά δεκαετίας, θα ανέμενε
  κανείς πως τουλάχιστον θα υπήρχε διαφορετική εικόνα στην απορρόφηση των διαθέσιμων
  ευρωπαϊκών πόρων. Είναι γνωστό πως οι εξασφαλισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι για την
  επιχειρηματικότητα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση θέσεων
  εργασίας και τη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του οικογενειακού
  εισοδήματος που σήμερα πλήττεται.
  Αξίζει να αναφέρουμε πως συνολικά η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς
  πόρους 20,382 δις (20 Επιχειρησιακά Προγράμματα) + 0,370 δις (Διακρατικά
  Προγράμματα) + 0,970 δις (αύξηση προϋπολογισμού) = 21,722 δις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
  2014-2020, που μαζί με την εθνική συμμετοχή συνιστούν ένα ποσό 26 δις.
  προσανατολισμένο σε δράσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης. Κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι
  μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά με ταχείς ρυθμούς, καθώς όλο το ρυθμιστικό
  πλαίσιο (ν.4314/2014) είναι ψηφισμένο ήδη από το 2014.

  Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  https://cohesiondata.ec.europa.eu η Ελλάδα είναι σήμερα 23η στην απορρόφηση
  ευρωπαϊκών πόρων (δαπάνες) και 16η στις συμβασιοποιημένες δαπάνες ΕΣΠΑ 2014-
  2020. Δηλαδή ενώ υπάρχουν εξασφαλισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι ικανοί να συμβάλουν
  στην ανάκαμψη της οικονομίας, τη διασφάλιση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
  αυτοί λιμνάζουν αναξιοποίητοι. Πρόκειται για ανεπίτρεπτη στασιμότητα, ειδικά αν
  συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η χώρα μας επωφελήθηκε από την εμπροσθοβαρή προ-
  χρηματοδότηση των προγραμμάτων (την οποία διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη
  κυβέρνηση στη βάση της οικονομικής κρίσης), την πρόσθετη προ-χρηματοδότηση για την
  Ελλάδα, τη σημαντική προκαταβολή που προβλέπουν οι Κανονισμοί (υπερδιπλάσια για
  την Ελλάδα) και το μεγάλο αριθμό έργων που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη
  προγραμματική περίοδο (έργα-«ουρές»). Πρόσφατα μάλιστα ανώτεροι κοινοτικοί
  αξιωματούχοι εξέφρασαν σε δηλώσεις τους την ανησυχία τους για την πορεία υλοποίησης
  των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  Επιπλέον, με μια απλή ανάγνωση των στοιχείων της ιστοσελίδας
  http://anaptyxi.gov.gr, της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας και
  Ανάπτυξης για την πορεία του ΕΣΠΑ 2014-2020, αντιλαμβάνεται πως η Κυβέρνηση έχει
  πράξει ελάχιστα στους τομείς του Περιβάλλοντος και των Ψηφιακών Υπηρεσιών- τομείς
  κρίσιμοι για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας- ενώ αντίστοιχη
  είναι η εικόνα και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούν τις υποδομές των
  μεγάλων μεταφορικών έργων αλλά και κυρίως την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας. Την
  ίδια στιγμή συνεχίζεται η αποεπένδυση στην ελληνική οικονομία με τις επενδύσεις να
  καταγράφουν διαρκή πτώση (σε ετήσια βάση το δ΄ τρίμηνο 2018- δ΄ τρίμηνο 2017 οι
  ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν ενώ η έλλειψη ρευστότητας στραγγαλίζει κύρια τις
  μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός πως η Κυβέρνηση
  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαχειρίστηκε εξ’ ολοκλήρου την προγραμματική αυτή περίοδο και κατά
  συνέπεια φέρει την πλήρη ευθύνη για τα αποτελέσματα της, ερωτάσθε:
  α) Για ποιο λόγο καταγράφονται οι τόσο απογοητευτικές επιδόσεις της χώρας στο ΕΣΠΑ
  2014-2020;
  β) Ποια ήταν η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων για το έτος 2018 αλλά και σωρευτικά
  και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες).
  γ) Σε τι ποσοστό επετεύχθη ο δημοσιονομικός στόχος που είχε τεθεί το 2018 ανά
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συνολικά;
  δ) Ποιες είναι οι προβλέψεις για την απορρόφηση (και όχι την εισροή) κοινοτικών πόρων
  για το έτος 2019 από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτός
  δηλώθηκε στην Ε.Ε. στις αρχές του έτους; Ποιες δράσεις που αφορούν την τόνωση της
  επιχειρηματικότητας έχουν προγραμματιστεί για το 2019;
  ε) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» – ΕΠΑνΕΚ (2014-2020); Σε ποια
  φάση βρίσκονται οι τρέχουσες δράσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των
  σταδίων τους;

  Οι Ερωτώντες βουλευτές,
  Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας

  Θεοδώρα (Ντόρα) Μπακογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθήνας
  Αθανάσιος Μπούρας, Βουλευτής Αττικής
  Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας
  Αναστάσιος Δημοσχάκης, Βουλευτής Έβρου
  Ιωάννης Αντωνιάδης, Βουλευτής Φλώρινας
  Άννα Καραμανλή, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας
  Χρήστος Κέλλας, Βουλευτής Λάρισας
  Κωνσταντίνος Βλάσης, Βουλευτής Αρκαδίας
  Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθηνών
  Γεώργιος Γεωργαντάς, Βουλευτής Κιλκίς
  Μάνος Κόνσολας, Βουλευτής Δωδεκανήσου
  Γεώργιος Κουμουτσάκος, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  Μάξιμος Χαρακόπουλος, Βουλευτής Λάρισας
  Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου
  Στέργιος Γιαννάκης, Βουλευτής Πρέβεζας
  Σίμος Κεδίκογλου, Βουλευτής Εύβοιας
  Ιάσων Φωτήλας, Βουλευτής Αχαΐας
  Γεώργιος Στύλιος, Βουλευτής Άρτας
  Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  Γεώργιος Κατσιαντώνης, Βουλευτής Λάρισας
  Κωστής Χατζηδάκης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  Ιωάννης Βρούτσης, Βουλευτής Κυκλάδων
  Γεώργιος Βαγιωνάς, Βουλευτής Χαλκιδικής

  Βασίλειος Γιόγιακας, Βουλευτής Θεσπρωτίας
  Αικατερίνη Μάρκου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  Χαράλαμπος Αθανασίου, Βουλευτής Λέσβου
  Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας
  Αθανάσιος Δαβάκης, Βουλευτής Λακωνίας
  Γεώργιος Καρασμάνης, Βουλευτής Πέλλας
  Σταύρος Καλαφάτης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής Καρδίτσας
  Αθανάσιος Καββαδάς, Βουλευτής Λευκάδας
  Δημήτριος Κυριαζίδης, Βουλευτής Δράμας
  Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
  Απόστολος Βεσυρόπουλος, Βουλευτής Ημαθίας
  Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Βουλευτής Β’ Αθήνας
  Κωνσταντίνος Σκρέκας, Βουλευτής Τρικάλων
  Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
  Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  Κωνσταντίνος Κοντογεώργος, Βουλευτής Ευρυτανίας
  Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
  Κωνσταντίνος Τασούλας, Βουλευτής Ιωαννίνων
  Νίκη Κεραμέως, Βουλευτής Επικρατείας
  Μαρία Αντωνίου, Βουλευτής Καστοριάς
  Γιάννης Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ρεθύμνου
  Κώστας Αχ. Καραμανλής, Βουλευτής Σερρών
  Κώστας Κατσαφάδος, Βουλευτής Α’ Πειραιά

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ