Ερώτηση με θέμα: “Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών”

  Σεπτέμβριος 27, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

  Θέμα: «Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών»

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017

  Κύριε Υπουργέ,

  Με την υπ’ αριθ. 1773/Β’/23-5-2017 υπουργική απόφαση, προβλέφθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562).

  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της απόφασης προβλέπεται ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014), έως και την 8-2-2017, (ημερομηνία δημοσίευσης της 6117/13-1-2017 (ΦΕΚ 324 Β’) Υπουργικής Απόφασης), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, μεταξύ άλλων, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, το πρόγραμμα διδακτικής των ξένων γλωσσών οργανώνεται από Πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής, ενώ το πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι την 8η Ιουνίου 2017.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών διδακτικής των ξένων γλωσσών, όπως κατατέθηκαν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. έως την 8η Ιουνίου 2017;
  2. Πότε θα ξεκινήσει η διάθεση των προγραμμάτων στους ενδιαφερόμενους;
  3. Δεδομένου ότι το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019, θα καταστεί εφικτό να ικανοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι;
  4. Πόσες είναι οι αιτήσεις χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών που υποβλήθηκαν από 26-03-2014 έως 8-2-2017;

  Οι ερωτώσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως Επικρατείας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ