Ερώτηση με θέμα: «Σοβαρά ερωτηματικά και αστοχίες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προτάσεων της δράσης ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που συνυποβάλαμε ως Τομέας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, με πρωτοβουλία Μ.Αντωνίου

  Φεβρουάριος 1, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

  ΠΡΟΣ: –  Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου

  –  Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη

  ΘΕΜΑ: «Σοβαρά ερωτηματικά και αστοχίες κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προτάσεων της δράσης ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’»

  Κύριε Υπουργέ,

  Σε συνέχεια της με αρ. πρ. 9060/26-9-2017 Ερώτησης μας, στην οποία σας είχαμε εκφράσει την έντονη ανησυχία της ερευνητικής κοινότητας και του παραγωγικού χώρου για τη σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης της δράσης ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, επανερχόμαστε στο ζήτημα της αξιολόγησης των προτάσεων της εν λόγω δράσης και στις σοβαρές αστοχίες που παρατηρούνται σε αυτή.

  Συγκεκριμένα, πριν από λίγους μήνες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προσωρινού καταλόγου των δυνητικών δικαιούχων της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, χωρίς όμως να δοθούν αναλυτικά στοιχεία περιφερειακής διάστασης και θεματικού ενδιαφέροντος των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων έρευνας. Επίσης, δε δημοσιεύτηκαν δεδομένα σχετικά με το βαθμό μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων που προκάλεσε η δράση και κυρίως τα πλήρη στοιχεία των έργων και των δικαιούχων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και αμφιβολίες για το αξιοκρατικό και αδιάβλητο της όλης διαδικασίας, καθώς σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δε δημοσιεύτηκαν τα ονόματα των δικαιούχων παρά μόνο ο κωδικός έργου.

  Επίσης, σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν και ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης και αξιολόγησης των προτάσεων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες για περιπτώσεις στις οποίες η επιστημονική τεκμηρίωση της βαθμολογίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη καθώς και παραδείγματα κατά τα οποία η βαθμολογία συγκεκριμένων κριτηρίων είναι εμφανώς λανθασμένη και κατάφωρα άδικη, με συνέπεια να εγείρονται αμφιβολίες ως προς τις ικανότητες και τις γνώσεις των αξιολογητών αν όχι και ως προς τις προθέσεις τους.

  Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1) Για ποιο λόγο δε δίνετε στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία των έργων και των δικαιούχων της δράσης ΄Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, όπως συμβαίνει σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε να μπορεί να διαπιστώσει κανείς κατά πόσο είναι αδιάβλητη και αξιοκρατική η όλη διαδικασία της αξιολόγησης;

  2) Τι έχετε να απαντήσετε στις διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων για τον τρόπο και το σύστημα βαθμολόγησης και αξιολόγησης που σας προαναφέραμε και σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για να εξαλειφθούν αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαρία Αντωνίου
  2. Νίκη Κεραμέως
  3. Ιωάννης Ανδριανός
  4. Χρήστος Κέλλας
  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ