Ερώτηση με θέμα: «Σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» με πρωτοβουλία Μ.Αντωνίου που συνυπογράφουμε οι επικεφαλής του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΝΔ

  Σεπτέμβριος 26, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

  ΠΡΟΣ: –  Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου

  –  Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη

  ΘΕΜΑ: «Σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

  Κύριε Υπουργέ,

  Κατά το παρελθόν έχουμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας σχετικά με τις τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι οποίες πλέον έχουν υπερβεί κάθε ανεκτό όριο, με άμεσο τον κίνδυνο της αδυναμίας υλοποίησης τους και της απώλειας σημαντικών πόρων.

  Εκτός από τους κινδύνους που προαναφέραμε λαμβάνουμε επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο από την ερευνητική  κοινότητα όσο και από τον παραγωγικό χώρο μηνύματα ανησυχίας σχετικά με την αξιολόγηση της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ. Η δράση αυτή που ενισχύει την συνεργασία του παραγωγικού με τον ερευνητικό ιστό της χώρας και μπορεί να συμβάλει στην καινοτόμο ανάπτυξη της χώρας απαιτεί επιτροπές αξιολόγησης με εμπειρία και επιστημονική γνώση υψηλής στάθμης. Με δεδομένο τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προτάσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων σε ένα μεγάλο αριθμό επιστημόνων οι οποίοι έχουν υποβάλει προτάσεις και ως εκ τούτου δε θα έπρεπε να συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης.

  Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1) Τι  μέτρα έχετε λάβει ούτως ώστε να εξασφαλίσετε ένα αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ;

  2) Σε άμεση σύνδεση με το παραπάνω έχετε διασφαλίσει ότι  οι επιτροπές  αξιολόγησης θα πλαισιώνονται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής γνώσης που θα είναι σε θέση αφενός να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των προτάσεων και τα θεματικά πεδία που αυτές καλύπτουν και αφετέρου να αξιολογήσουν τα ενδιαφέροντα των δυνητικών δικαιούχων, όπως αποτυπώνονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις, όπως για παράδειγμα σε ένα σύνθετο κλάδο σαν αυτόν της αγροδιατροφής;

  3) Ποια κριτήρια εφαρμόσατε για να εξασφαλίσετε ότι δε θα προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μελών των επιτροπών αξιολόγησης και των προτάσεων που θα υποβληθούν είτε σε επίπεδο εργαστηρίου είτε σε επίπεδο τομέα ή σχολής;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  1. Μαρία Αντωνίου
  2. Νίκη Κεραμέως
  3. Ιωάννης Ανδριανός
  4. Χρήστος Κέλλας

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ