Ερώτηση που συνυπογράψαμε 30 Βουλευτές της ΝΔ για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις καταβολές χρηματοδοτήσεων εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την άσκοπη ταλαιπωρία των δικαιούχων από τις Υπηρεσίες της ΓΓΒ

  Ιούνιος 3, 2015
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς:

  • Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη
  • Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη

  Θέμα: Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις καταβολές χρηματοδοτήσεων εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την άσκοπη ταλαιπωρία των δικαιούχων από τις Υπηρεσίες της ΓΓΒ

  Τον κίνδυνο της απώλειας κονδυλίων του ΕΣΠΑ φέρνουν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, που παρατηρούνται στις διαδικασίες  υλοποίησης προγραμμάτων, στα οποία έχουν ενταχθεί επιχειρήσεις, που βρίσκονται στα όρια της οικονομικής «ασφυξίας»,

  Η μη ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, που οφείλεται  στην άσκοπη ταλαιπωρία στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, έχει προκαλέσει προβλήματα στην έναρξη της  παραγωγικής δραστηριότητας. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει τη στιγμή, που θα έπρεπε να γίνεται αγώνας δρόμου για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ.

  Εξαιτίας της απραξίας που  επιδεικνύει η Κυβέρνηση και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η μη ολοκλήρωση της μεταφοράς όλων των τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και των αρμοδιοτήτων, Φορείς και κλάδοι που εμπλέκονται στην εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις αρνητικές συνέπειες  που θα έχει το ενδεχόμενο ανάκλησης των κονδυλίων για μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

  Από το Δεκέμβριο του 2014 εκκρεμούν αιτήσεις επιχειρήσεων προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για διενέργεια ελέγχων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων όπως είναι το Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές.

  Συγκεκριμένα, εκκρεμούν πάνω από 3 μήνες αιτήσεις πολλών επιχειρήσεων για καταβολές της δημόσιας χρηματοδότησης για επενδύσεις που υλοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν από τα αρμόδια όργανα των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης ήδη από το Φθινόπωρο του 2014  με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

  Ενώ οι επιχειρήσεις έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν έχουν λάβει τα χρήματα που αντιστοιχούν στη δημόσια χρηματοδότηση με τεράστια επίπτωση στην ρευστότητά τους, στην επιτυχή ολοκλήρωση των επενδύσεων, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία νέων θέσεων.

  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι λόγω της νέας δομής της Κυβέρνησης  πολλές πληρωμές ανεστάλησαν με την αιτιολογία της  αναμονής έκδοσης ΦΕΚ διορισμού Γενικού Γραμματέα Ε.Σ.Π.Α.  Το απίστευτο αλαλούμ συνεχίστηκε με πολλές επιχειρήσεις να είναι σε αναμονή επανελέγχων των φακέλων τους  , εξαιτίας της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι απαντήσεις που λαμβάνουν οι επιχειρηματίες από τους προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων  για το «πέρα δώθε» των επενδυτικών σχεδίων που έχουν καταθέσει από τη μία Υπηρεσία στην άλλη είναι «το πρόβλημα συγκρότησης οριζόντιων υπηρεσιών του Υπουργείου». Οι φάκελοι, ωστόσο, εξακολουθούν να πηγαίνουν από «τον Άννα στον Καϊάφα» και  από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας, στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και από εκεί στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και στη  Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

  Η δυσχερής κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, μπορεί να βελτιωθεί μόνο με μέτρα και πολιτικές τόνωσης και στήριξής τους. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν μέτρα αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους και η μη καταβολή των δημόσιων χρηματοδοτήσεων θα αποτελέσει ένα ακόμα σοβαρό πλήγμα που θα της οδηγήσει σε περαιτέρω ύφεση με τελική κατάληξη τον αφανισμό τους.

  Σημειωτέον, ότι η μεταφορά των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔ 24/15, άρθρο 3) και η μη ορθή εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος έχει  προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα οικονομικής διαχείρισης.

  Συγκεκριμένα:

  • Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία οικονομική πράξη για τη ΓΓΒ (κάθε είδους προμήθεια, πληρωμές υποχρεώσεων, μετακινήσεις υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας, πραγματοποιήσεις ελέγχων επενδυτικών σχεδίων κ.α)
  • Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έργων του ΠΔΕ αρμοδιότητας ΓΓΒ
  • Δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση σε εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΒ, τη στιγμή που ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ έχει ήδη διορίσεις τις νέες Διοικήσεις τους.

  Παράλληλα, από την ενημέρωση που υπάρχει, φαίνεται ότι προωθείται σχέδιο τροποποίησης νόμου, με το οποίο γίνεται προσπάθεια σύστασης μιας ανεξάρτητης διοικητικής δομής  με την οποία δίνονται αρμοδιότητες: Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης αυτής και δίνονται και Διατάκτη δαπανών σε άλλον Γενικό Γραμματέα αντί Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και κατά παρέκκλιση του Ν. 4270/2014, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέας οικονομικής μονάδας σε ένα Υπουργείο, ανεξάρτητης από την ήδη υφισταμένη. Επιπλέον, επιχειρείται η μεταφορά επιπλέον προσωπικού, από αυτό που υπηρετούσε σε πρώην Διευθύνσεις της ΓΓΒ, με την παραπομπή στο παλαιό καθεστώς των υπαλλήλων, το οποίο δεν υφίσταται μετά την εφαρμογή των νέων Οργανογραμμάτων των Υπουργείων, δηλαδή σε ιδιότητα η οποία έπαψε να υπάρχει με την ισχύ του Π.Δ 116/2014, με το οποίο εφαρμόστηκε το νέο Οργανόγραμμα του πρώην ΥΠΑΝΑ.

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιες είναι οι αιτίες για τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται και για το γεγονός, ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία οικονομική πράξη για τη ΓΓΒ;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την άμεση εκταμίευση των εγκεκριμένων κονδυλίων και την απορρόφηση των πιστώσεων;
  3. Ποια είναι η αναγκαιότητα της μεταφοράς όλων των τμημάτων της ΓΓΒ στο νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας;
  4. Γιατί γίνεται προσπάθεια σύστασης υπηρεσιών, που ήδη υπάρχουν στο Υπουργείο, δημιουργώντας επιπλέον θέσεις ευθύνης και επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό;
  5. Γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη η διαπιστωτική πράξη με την οποία μεταφέρονται οι θέσεις της ΓΓΒ και το τοποθετημένο σε αυτές προσωπικό στο Υπουργείο ΠΑΠΕΝ.
  6. Γιατί δεν έχει οριστεί ακόμη ο Διατάκτης των πιστώσεων της ΓΓΒ καθώς και η αρμόδια οικονομική υπηρεσία, η οποία θα αναλάβει τη διαχείρισή τους;
  7. Γιατί δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση σε εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΒ , τη στιγμή που ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ έχει ήδη διορίσει τις νέες Διοικήσεις τους;

   

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΔ
  ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΔ
  ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΔ
  ΡΑΠΤΗ Ε.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΔ
  ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΔ
  ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΔ
  ΒΑΓΙΩΝΑΣ Γ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΔ
  ΣΤΥΛΙΟΣ Γ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΝΔ
  ΓΚΙΚΑΣ ΣΤ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΔ
  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΔ
  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΔ
  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΔ
  ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΔ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΔ
  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΝΔ
  ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ε.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΔ
  ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ Τ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΔ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΔ
  ΚΕΛΛΑΣ ΧΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΔ
  ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΔ
  ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΔ
  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΝΔ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΔ
  ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΔ
  ΔΗΜΑΣ ΧΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΔ
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΔ
  ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΔ
  ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΔ
  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΔ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΝΔ

   

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ