Ερώτηση σχετικά με “Καταγγελίες για αναξιοκρατία και αδιαφάνεια στην επιλογή στελεχών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ” που συνυποβάλαμε οι 4 βουλευτές – επικεφαλής του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ με πρωτοβουλία Γ.Ανδριανού

  Ιούλιος 3, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

  ΘΕΜΑ: “Καταγγελίες για αναξιοκρατία και αδιαφάνεια στην επιλογή στελεχών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ”

  Σύμφωνα με καταγγελίες συμμετεχόντων στη διαδικασία, σημειώθηκαν σοβαρές παρατυπίες στα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν ως προς την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαμόρφωση πινάκων κατάταξης που αναρτήθηκε στις 5-1-2017 στην κεντρική σελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με σκέλη:

  1. Α) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3 ΣΤΕΛΕΧΗ)  ΚΑΙ  Β) ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (24 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με Κωδ. ΟΠΣ 5002212, και
  2. ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» με Κωδ. ΟΠΣ 5002546,

  Συγκεκριμένα, αφού παρήλθαν έξι και πλέον μήνες και δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στη διαδικασία αξιολόγησης της εν λόγω  Πρόσκλησης, αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων στις 8/6/2017 και στα αποτελέσματα προέκυψε αφενός η απόρριψη όλων των στελεχών του Φορέα που έχουν δεκαετή και πλέον προϋπηρεσία και υπερπληρούν τα τυπικά προσόντα και αφετέρου η επιλογή υποψηφίων χωρίς προϋπηρεσία και προσόντα. Η υπεροχή αυτών έγκειται στην βαθμολόγηση των Προτάσεων Ιδεών που κατέθεσαν, οι οποίες αποτελούν το μισό μέρος βαθμολόγησης (ήτοι τα συνολικά μόρια της Πρότασης είναι 70, πιο συγκεκριμένα τα 35 μόρια αναλογούν στα τυπικά προσόντα και τα λοιπά 35 στην Πρόταση).

  Το μέγεθος της αναξιοκρατίας και της αδιαφάνειας στα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν είναι πρωτοφανές: στο πρώτο σκέλος της Προκήρυξης για τα ΚΔΒΜ απορρίπτονται υποψήφιοι με 10ετή προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά και προηγούνται άτομα με άσχετες ειδικότητες χωρίς ανάλογα προσόντα, και αυτό λόγω της βαθμολογίας στην Πρόταση, η οποία σε έμπειρα στελέχη αναλογεί ο βαθμός 12 ενώ στα ευνοούμενα άτομα ο βαθμός 32, χωρίς να υπάρχει κανένα πρακτικό αξιολόγησης από τον Φορέα και χωρίς να τεκμηριώνεται κάπου η αξιολόγηση αυτή. Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι κάποια από τα πρώτα ονόματα της λίστας τυχαίνει να εργάζονται κατά το τρέχον διάστημα στο γραφείο του Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια νόμιμη πρόσκληση που θα αιτιολογεί την απασχόλησή τους στον Φορέα.

  Το ίδιο φαινόμενο διαπιστώθηκε και στο δεύτερο σκέλος της Πρόσκλησης που αφορούσε στα ΣΔΕ. Υπερπροσοντούχα άτομα με 12 έτη εμπειρία στον Φορέα, βρίσκονται με πολύ χαμηλή βαθμολογία λόγω της Πρότασης που κατέθεσαν.

  Κατόπιν των αποτελεσμάτων αυτών, οι αδικημένοι της προκήρυξης κατέφυγαν στις νόμιμες διαδικασίας που προβλέπονται και συνέταξαν την ένστασή τους, αφού πρώτα ζήτησαν να ελέγξουν προσωπικά οι ίδιοι τους φακέλους των επιτυχόντων. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκαν ακραίες παρατυπίες και παρανομίες που στοιχειοθετήθηκαν λεπτομερώς στην ένστασή τους, με την οποία και ζητούν να τους αποδοθεί δικαιοσύνη. Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

  -Από τους 38 πρώτους φακέλους που ελέγχθηκαν στα ΚΔΒΜ οι 24 είχαν καταθέσει ανυπόγραφη Πρόταση. Το γεγονός αυτό βάσει της Πρόσκλησης επισύρει ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων. Το ίδιο φαινόμενο διαπιστώθηκε και στον έλεγχο των φακέλων που έγινε στα ΣΔΕ. Από τους 11 πρώτους υποψηφίους οι 6 υποψήφιοι κατέθεσαν ανυπόγραφες Προτάσεις. Στους υπόλοιπους φακέλους διαπιστώθηκαν πάρα πολλά λάθη στην επαλήθευση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και οι Προτάσεις των επιτυχόντων ήταν δισέλιδες, ανεπαρκέστατες και ατεκμηρίωτες.

  -Τα πτυχία των υποψηφίων δεν είχαν συνάφεια με όσα ορίζονταν από την Προκήρυξη, παρόλα αυτά μοριοδοτήθηκαν για την συνάφειά τους.

  -Προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν με τη μορφή παράλληλης εργασίας μοριοδοτήθηκαν αθροιστικά.

  -Μοριοδοτήθηκαν κανονικά μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι δεν είχαν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

  -Μοριοδοτήθηκαν υποψήφιοι για ανεργία ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσίαζαν επαγγελματική εμπειρία.

  Επισημαίνεται τέλος ότι τα αποτελέσματα της Προκήρυξης δεν δημοσιεύτηκαν εγκαίρως μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αποτελεσμάτων, αναμένοντας τον ορισμό νέας διευθύντριας προκειμένου να τα υπογράψει.

  Κατόπιν αυτών,

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  1. Με ποιες άμεσες ενέργειες θα ελέγξει την εγκυρότητα των διαλαμβανομένων στην ως άνω καταγγελία.
  2. Στην περίπτωση που οι καταγγελίες ευσταθούν, ποιες δράσεις θα αναλάβει και σε ποιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

  Οι ερωτώντες βουλευτές:

  Ανδριανός Σωτηρίου Ιωάννης
  Αντωνίου Βασιλείου Μαρία
  Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος
  Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη
  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ