Ερώτηση σχετικά με την κατεπείγουσα ρύθμιση της Κυβέρνησης για κεφαλαιακή ενίσχυση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και τη διασφάλιση της συμβατότητάς της με τους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων

  Μάρτιος 30, 2015
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (ΦΕΚ 35/27.03.2015) προβλέπεται ότι το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) θα καταβάλει άμεσα στην ελεγχόμενη από αυτό Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ) ενίσχυση ύψους 30 εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. Στόχος της σχετικής κατεπείγουσας ρύθμισης, σύμφωνα με την ΠΝΠ, είναι να διασφαλισθεί, μέσω της κεφαλαιακής αυτής ενίσχυσης, η συνέχεια της λειτουργίας και η βιωσιμότητα της ΕΒΖ, καθώς και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ρευστότητα προκειμένου να παρασχεθεί η στήριξη στους τευτλοπαραγωγούς κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και να ολοκληρωθεί η τευτλοκαλλιέργεια και τευτλοπαραγωγή.

  Είναι εύλογη η ανησυχία της Κυβέρνησης για τη βιωσιμότητα της ΕΒΖ, για την προστασία των εξαρτώμενων από αυτήν τευτλοπαραγωγών, καθώς και για την ενίσχυση του πρωτογενούς αυτού τομέα της οικονομίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η σχετική ρύθμιση είναι συμβατή με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες διαδικαστικές επιπλοκές ή χρηματικές κυρώσεις που θα επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους σε περίπτωση παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Έχει ληφθεί πρόνοια για την αξιολόγηση της προαναφερόμενης ρύθμισης ως προς τη συμβατότητά της με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ);
  2. Έχει ληφθεί πρόνοια για την αξιολόγηση της προαναφερόμενης ρύθμισης στο πλαίσιο των υπ’αριθ. Ν429/2010 (23.05.2011) και SA.35460 (03.05.2013) προηγούμενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν υπό προϋποθέσεις οι κρατικές ενισχύσεις για την ανακεφαλαιοποίηση και την εκκαθάριση της ΑΤΕ αντίστοιχα;
  3. Στο βαθμό που η σχετική ρύθμιση ενδέχεται να εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης:
  • Έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη στο Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/9.05.2013) διαδικασία προηγούμενης διαβούλευσης με την αρμόδια Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (ιδίως με την υποβολή σε αυτή σχεδίου για γνωμοδότηση);
  • Εάν όχι, σκοπεύετε να δρομολογήσετε άμεσα την ως άνω διαδικασία, πριν την κατάθεση της ρύθμισης προς ψήφιση/κύρωση ή πριν την υπογραφή άλλης τυχόν (προγενέστερης της κύρωσης) διοικητικής πράξης που θα υλοποιεί τη σχετική ρύθμιση;
  • Έχει ενδεχομένως προηγηθεί, ή πρόκειται να δρομολογηθεί, κοινοποίηση της σχετικής ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις κείμενες ενωσιακές διατάξεις;
  1. Θα συνεχισθεί η διαδικασία πώλησης της ΕΒΖ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της ΑΤΕ, και αν ναι, πώς θα επηρεάσει η σκοπούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση την εξεύρεση αγοραστή;

   

  Η ερωτώσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

   

  Εδώ η ερώτηση στην ιστοσελίδα της Βουλής και η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, μόλις δημοσιευθεί

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ