Ερώτηση σχετικά με την υλοποίηση της δράσης «Εκσυγχρονισμός των Δικτυακών Υποδομών όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας», που συνυποβάλαμε με πρωτοβουλία της Τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Ά.-Μ.Ασημακοπούλου

  Ιούλιος 10, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τους:      Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

  Θέμα: Σχετικά με την υλοποίηση της δράσης  «Εκσυγχρονισμός των Δικτυακών Υποδομών όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας»

  Σύμφωνα με την από 26.06.2017 ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας στο πλαίσιο της δράσης  «Εκσυγχρονισμός των Δικτυακών Υποδομών όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας».

  Η δράση αυτή, ύψος 18,6δις Ευρώ χρηματοδοτείται από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) και στόχος της είναι, βάσει του Δελτίου Εξειδίκευσης το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ στις 02.08.2016, η «απρόσκοπτη διεξαγωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και η αναβαθμισμένη διασύνδεση των φορέων, μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με σημαντικές ερευνητικές υποδομές στη χώρα, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επιπλέον, στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των μελών των φορέων με ερευνητικές ομάδες και αντίστοιχες υποδομές έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε., άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών.».

  Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και επειδή βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της προγραμματικής περίοδος, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 1. Ποιο είναι το ακριβές προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας  (δημοσίευση πρόσκλησης, διαγωνισμός, υπογραφή σύμβασης, υλοποίηση και παράδοση έργου) καθώς και 2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός ανά περιφέρεια (αναβάθμιση- εγκατάσταση υποδομών και σχετικό προϋπολογισμό);

  Οι Ερωτώσες Βουλευτές

  1. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Βουλευτής Β΄ Αθηνών
  2. Νίκη Κ. Κεραμέως, Βουλευτής Επικρατείας

   

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ