Esos.gr, συνέντευξη στο Σωτήρη Σιακαβάρα

  Αύγουστος 29, 2019
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Ερώτηση: Κυρία Υπουργέ πώς θα περιοριστούν οι άθλιες κάτω από τη βάση επιδόσεις; Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτευχθεί με χαμηλών απαιτήσεων θέματα διότι α) πάντα θα υπάρχουν μαθητές με άθλιες επιδόσεις και β) θα υπάρξει έκρηξη αριστούχων, πχ. σύστημα Αρσένη 2000 όπου υποψήφιος με 19.500 μόρια απέτυχε να περάσει ακόμη και στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον γόρδιο δεσμό;

  Απάντηση: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων κατέδειξαν πως έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχόντων που εισάγονται σε σχολές με βαθμό κάτω από τη βάση -και πολύ κάτω από τη βάση. Όσον αφορά στους επιτυχόντες Γενικών Λυκείων, ένας στους τέσσερις πέρασε σε κάποια σχολή με βαθμό κάτω από τη βάση, ενώ στους επιτυχόντες των Επαγγελματικών Λυκείων το 41% εισήλθε σε κάποιο τμήμα με βαθμό κάτω από τη βάση.

  Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Διακηρυγμένη πρόθεση του Υπουργείου είναι, μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να θεσπιστεί μια ελάχιστη βάση εισαγωγής.

  Έχουμε κάποιες σκέψεις επ’αυτού, αλλά δεν θέλουμε να τις δημοσιοποιήσουμε πριν από την διαβούλευση με τους φορείς. Ενδεικτικά, τα ιδρύματα θα μπορούν να καθορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης. Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σας πως η εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμιά εκπαίδευση δεν πρέπει να γίνεται με χαμηλών απαιτήσεων θέματα.

  Ερώτηση: Χρειάζονται -εκπληρώνουν πραγματική επιστημονική ανάγκη – όλα αυτά τα διάσπαρτα ανά την Ελλάδα τμήματα και Σχολές; Ποιο είναι το ακαδημαϊκό τους επίπεδο; Τι σκοπεύετε να κάνετε;

  Απάντηση: Η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη από την προηγούμενη κυβέρνηση έγινε χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση των εν λόγω ιδρυμάτων, χωρίς μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

  Επιπλέον, η αναδιάταξη αυτή έγινε χωρίς την καίρια συμβολή της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

  Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε σημαντικά την εν λόγω αρχή, η οποία σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παροπλισμένη, και να εργαστούμε με αυτήν για την πλέον κατάλληλη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

  Ερώτηση: Πώς, με ποιο τρόπο, μέθοδο, πρόγραμμα θα επιχειρηθεί η συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με εστίαση μόνον στο Λύκειο ή στην Γ Λυκείου

  Απάντηση: Ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. Και ήδη κάνουμε πράξη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε μεγάλο αριθμό δήμων στη χώρα, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που κληρονομήσαμε από την απελθούσα Κυβέρνηση.

  Ως προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κεντρική μας επιδίωξη είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας.

  Πως; Μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις: Μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή. Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των μαθητών. Ενισχύουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη. Ενισχύουμε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής. Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως π.χ. η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακά δικαιώματα, κ.ά.

  Ερώτηση: Τα “εξάωρα” σε μαθήματα που θεσμοθετήθηκαν από την απελθούσα Κυβέρνηση θεωρούνται από εκπαιδευτικούς υπερβολικά. Προτίθεστε να συζητήσετε αλλαγές αυτού του επιπέδου;

  Απάντηση: Έχουμε ήδη ξεκινήσει ενδελεχή διάλογο με τους εκπαιδευτικούς για τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που έχουν αποδειχθεί προβληματικά στην εφαρμογή τους και να αντλήσουμε γνώση από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών.

  Ερώτηση: Τα Ιδιωτικά Σχολεία και τα Φροντιστήρια εφαρμόζουν τρίωρες δοκιμαστικές εξετάσεις  (προσομοιώσεις), προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία. Σκοπεύετε να θεσμοθετήσετε κάτι τέτοιο στα δημόσια σχολεία;

  Απάντηση: Στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά στη διδασκαλία στην τάξη. Οι προσομοιώσεις έχουν μια χρησιμότητα, και ήδη κάποιοι εκπαιδευτικοί τις εφαρμόζουν. Ωστόσο, η καθιέρωση και καθολική εφαρμογή τους θα εξεταστεί υπό την καθοδήγηση ειδικών, αλλά και την καθοριστική συμβολή των εκπαιδευτικών της τάξης.

  Ερώτηση: Θα προχωρήσετε στον εκσυγχρονισμό της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τουλάχιστον του Λυκείου; Θα λειτουργήσει το Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΑΠ ή θα το καταργήσετε;

  Απάντηση: Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι πλούτος για τα σχολεία μας. Στη βάση αυτή επιδιώκουμε επιμόρφωση εστιασμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, με αξιοποίηση στελεχών της εκπαίδευσης και με συμπράξεις με Ανώτατα Ιδρύματα. Σκοπεύουμε επιπλέον να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για να φέρουμε τον εκπαιδευτικό από κάθε γωνιά της Ελλάδας κοντά στην επιμόρφωση, με στόχο την αυτοβελτίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνογνωσία του ΕΑΠ θα είναι πολύτιμη. Περαιτέρω, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, και σχεδιάζουμε κέντρα εκπαιδευτικής καινοτομίας τα οποία πιθανώς να λειτουργούν εντός πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

  Ερώτηση: Μετά το Μάρτιο οι αίθουσες της  Γ Λυκείου είναι σχεδόν άδειες, δεδομένου ότι οι μαθητές κάνοντας χρήση του δικαιώματος των απουσιών μένουν στο σπίτι να προετοιμαστούν, διαβάζοντας ή  με ιδιαίτερα ή με φροντιστήρια για τις Πανελλαδικές. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που για πρώτη φορά επιχείρησε να το αλλάξει η Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά τελικά δεν έγινε κάτι. Εσείς πως θα “πατάξετε” αυτό το φαινόμενο;

  Απάντηση: Έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στην πρόθεση μας να ενισχύσουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου να οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, για το οποίο θα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή ανά τάξη. Μια σκέψη είναι ο βαθμός του απολυτηρίου να συνυπολογίζεται – σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον – για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά θα συζητηθούν αναλυτικά με τους εμπλεκόμενους φορείς.

  Ερώτηση: Πότε θα έχουμε το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και ποια βαθμίδα θα αφορά;

  Απάντηση: Εργαζόμαστε ήδη σε παράλληλους άξονες νομοθετικής παρέμβασης, ενδεικτικά α) στην πρωτοβάθμια και δευτερόβαθμια εκπαίδευση, β) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι ακόμη νωρίς να προσδιορίσουμε τον χρόνο κατάθεσης των εν λόγω νομοσχεδίων, αυτός άλλωστε θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την πορεία της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και από τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό.

  Εδώ η ηλεκτρονική δημοσίευση της συνέντευξης.

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ