Εθνική Ψηφιακή Πολιτική στον τομέα της Παιδείας – ερώτηση που συνυπογράψαμε με την Ά.-Μ.Ασημακοπούλου

  Δεκέμβριος 22, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  • Προς τους: Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
  • Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

  Θέμα: Εθνική Ψηφιακή Πολιτική στον τομέα της Παιδείας

  Σύμφωνα με τα άρθρα 159-168 του νόμου 4389/2016 βασική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί ο συντονισμός των Υπουργείων σε σχέση με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου ψηφιακής πολιτικής. Ο συντονισμός αυτός σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και συντονισμό του νομοθετικού έργου, της έκδοσης κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων και υλοποίησης των πολιτικών μέσα από διοικητικές ενέργειες, καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία σχετικών υπηρεσιών. Επίσης περιλαμβάνει την κατάθεση προτάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για την επίλυση διαφορών κατά την χάραξη και εφαρμογή των σχετικών πολιτικών ανά υπουργείο.

  Επειδή στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής πλήθος κάθετων τομεακών πολιτικών έχουν απολήξεις ή σημεία εκκίνησης τη δημόσια διοίκηση και επηρεάζουν αμφίδρομα τις δράσεις και τις πολιτικές που καλείται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση,

  Επειδή η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής σχεδιάζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και συντονίζει τις επιχειρησιακές δράσεις των δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο κράτος και τους φορείς του και τις ενσωματώνει στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική,

  Επειδή υπάρχει ανάγκη αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της Παιδείας,

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1) Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της παιδείας;

  2) Ποιοι είναι οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους; και

  3) Ποια είναι τα διαθέσιμα κονδύλια για την υλοποίηση τους;

  Οι Ερωτώσες Βουλευτές

  Ασημακοπούλου Παναγιώτη Άννα-Μισέλ
  Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ