“Κατάρρευση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)” – ερώτηση με πρωτοβουλία Ι.Φωτήλα

  Μάιος 11, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

  Θέμα: Κατάρρευση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

   

  Σύμφωνα με επιστολή του Συλλόγου Διδασκόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΣΔΕΑΠ) προς τη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του, η επίσημη ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων φοιτητών στα Προπτυχιακά Προγράμματα του ΕΑΠ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 επιβεβαιώνει την αναφορά πρόσφατου Κοινού Ψηφίσματος των Συλλόγων Διδασκόντων και Φοιτητών περί κατάρρευσης αρκετών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του αριθμού εισακτέων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ως προς αυτού των εισακτέων των δύο προηγούμενων ετών είναι ενδεικτικά:

  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό:

  2018-19: 301 εισακτέοι,

  2017-18: 770 εισακτέοι,

  2016-17: 880 εισακτέοι (1.611 αιτήσεις)

  Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό:

  2018-19: 198 εισακτέοι,

  2017-18: 402 εισακτέοι,

  2016-17: 800 εισακτέοι (1.025 αιτήσεις)

  Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός:

  2018-19: 20 εισακτέοι,

  2017-18: 42 εισακτέοι,

  2016-17: 90 εισακτέοι (150 αιτήσεις)

  Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

  2018-19: 709 εισακτέοι,

  2017-18: 1.522 εισακτέοι,

  2016-17: 1.200 εισακτέοι (3.791 αιτήσεις)

  Πληροφορική:

  2018-19: 245 εισακτέοι,

  2017-18: 591 εισακτέοι,

  2016-17: 800 εισακτέοι (1.649 αιτήσεις)

  Φυσικές Επιστήμες:

  2018-19: 44 εισακτέοι,

  2017-18: 126 εισακτέοι,

  2016-17:150 εισακτέοι (294 αιτήσεις).

  Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΑΠ, η μείωση των εισακτέων σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, οφείλεται: α. στη διάκριση που έγινε μεταξύ «παλαιών» και «νέων» προγραμμάτων, με τα πρώτα να απαξιώνονται από την νέα ΔΕ ως «προγράμματα που έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους» και τα δεύτερα να διαφημίζονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα και μάλιστα με μια ανταγωνιστική ρητορική υποστήριξης των δεύτερων έναντι των πρώτων, β. στη ρητή υιοθέτηση μιας πολιτικής πλήρους προσήλωσης σε νέα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία στοχεύουν αποκλειστικά στην αγορά εργασίας, με ταυτόχρονη υποτίμηση των προγραμμάτων των ανθρωπιστικών σπουδών και με συνέπεια την κατακόρυφη μείωση ενδιαφέροντος για τα δύο μέχρι πρότινος ισχυρά ανθρωπιστικά προγράμματα του ΕΑΠ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», γ. στην αναποτελεσματική προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των άνω δύο προγραμμάτων.

  Βάσει των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Πώς αποτιμά τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν σημαντική μείωση των εισακτέων στα προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (2018-2019);
  2. Για ποιους λόγους δεν στηρίχτηκαν ισότιμα στο σύνολό τους τα Προπτυχιακά Προγράμματα; Προτίθεται να επαναπροκηρύξει αυτά στα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις που μπορεί να καλύψει το ΕΑΠ και να καταργήσει την υποχρεωτική καταβολή 50 ευρώ εκ μέρους των υποψηφίων κατά την κατάθεση των αιτήσεων; Σκοπεύει να προβεί σε άλλες συγκεκριμένες ενέργειες προς την κατεύθυνση της ισότιμης στήριξης και προβολής των εν θέματι Προγραμμάτων και, αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

  Οι ερωτώντες βουλευτές

  Ιάσονας Φωτήλας, Αχαΐας

  Νίκη Κεραμέως, Επικρατείας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ