Καθορισμός της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης μονομελών οργάνων στα ΑΕΙ και εκπροσώπων στα όργανα των ΑΕΙ 

  Οκτώβριος 6, 2022
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  rsz_mak-1.jpg

  Σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο και τον Υπουργό Επικρατείας, Κυριάκο Πιερρακάκη, η κοινή απόφαση με την οποία καθορίζονται θέματα σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις του νέου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ότι το σύνολο των εκλογικών διαδικασιών που αφορούν στα Α.Ε.Ι. διεξάγονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες ανά εκλογική διαδικασία.

  Ειδικότερα, η ως άνω απόφαση περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάδειξης:

  • των Κοσμητόρων και Αναπληρωτών Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Προέδρων και Αντιπροέδρων Τμημάτων και των Διευθυντών Τομέων,
  • των Διευθυντών πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων,
  • του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,
  • των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι..

  Τέλος, με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών κάθε Α.Ε.Ι. και ανάδειξης των εκπροσώπων του στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..

  Η ΚΥΑ ΕΔΩ

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ