Κεραμέως: Συναντήσεις σε ΟΟΣΑ και UNESCO για διεθνή εκπαιδευτική πολιτική – Συνέδριο μεταξύ 4 ευρωπαϊκών χωρών για την αξία διδασκαλίας αρχαίων γλωσσών και πολιτισμών 

  Νοέμβριος 15, 2021
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

   

  ΦΩΤΟ: Από αριστερά: Ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου Πρόδρομος Προδρόμου, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας Jean-Michel Blanquer

  16-11-21 Κεραμέως: Συναντήσεις σε ΟΟΣΑ και UNESCO για διεθνή εκπαιδευτική πολιτική – Συνέδριο μεταξύ 4 ευρωπαϊκών χωρών για την αξία διδασκαλίας αρχαίων γλωσσών και πολιτισμών  

   

  Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, συμμετείχε με τους ομολόγους της από την Γαλλία,  Jean Michel Blanquer την Ιταλία Patrizio   Bianchi , την Κύπρο Πρόδρομο Προδρόμου καθώς και με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς και με ακαδημαϊκούς και στελέχη εκπαίδευσης της Γαλλίας, σε συνέδριο που διοργάνωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας στο Παρίσι με θέμα:  Europe et langues anciennes  –  nouvelles questions nouvelles pratiques ” – Ευρώπη και αρχαίες γλώσσες – νέα ζητήματα, νέες πρακτικές.  Στόχος του Συνεδρίου ήταν η επισήμανση της αξίας των αρχαίων γλωσσών και πολιτισμών για το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και η δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας αρχαίων γλωσσών. 

  Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε, ειδικότερα, σε δυο πτυχές που καλλιεργεί η μελέτη των αρχαίων γλωσσών και πολιτισμών: αφ’ ενός τις δεξιότητες, αφ’ ετέρου τις αξίες.

  Ως προς την πτυχή των δεξιοτήτων, η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών και λατινικών συντελεί στην καλύτερη εμπέδωση της ομιλούμενης γλώσσας, εμπλουτίζει το γλωσσικό υλικό, οικοδομεί την ιστορική και πολιτισμική συνείδηση των χρηστών της γλώσσας και τους μυεί στον κόσμο των αρχαίων και στη νοοτροπία τους, με έμφαση στην κριτική σκέψη. Σε έναν κόσμο που οι νέοι μας βομβαρδίζονται από πληροφορίες αμφίβολης ποιότητας, η ικανότητα να σκέφτονται κριτικά και ανεξάρτητα είναι πιο σημαντική από ποτέ για την ευρωστία των δημοκρατιών μας.

  Ως προς την αλληλένδετη, δεύτερη πτυχή της σημασίας της μελέτης του αρχαίου κόσμου, τις αξίες. Ο αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός πολιτισμός έθεσαν τα ερείσματα για το πολιτειακό σύστημα στο οποίο ζούμε σήμερα: η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισονομία, η δικαιοσύνη, η πολιτειότητα, συνιστούν θεμέλιους λίθους των κοινωνιών μας, και η εμβάθυνση μέσω των αρχαίων γλωσσών στις ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού φωτίζει τη σημερινή του υπόσταση. Ειδική αναφορά έκανε στην αξία της ανεκτικότητας, με αφορμή τη σημερινή, παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από την αρχαιοελληνική Γραμματεία.

  ***

  Στη διάρκεια της ημέρας, η Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων:

  ⁃  με τον  Mathias Cormann , Επικεφαλής του ΟΟΣΑ. Συζήτησαν για τη θέση της Ελλάδας στις διεθνείς κατατάξεις του Οργανισμού, όπως π.χ. ότι είναι εξαιρετικά ψηλά σε ποσοστό συμμετοχής μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολύ χαμηλή σχολική διαρροή. Η Υπουργός αναφέρθηκε στην πορεία των βασικών μεταρρυθμίσεων από την τελευταία συνάντησή τους στην Αθήνα, όπως η ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η καθολική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και τα νέα προγράμματα σπουδών στο σχολείο.

  ⁃  με τον  Andreas Schleicher , Επικεφαλής της Διεύθυνσης Παιδείας και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ και εμπνευστή του διεθνούς προγράμματος αποτίμησης επιδόσεων μαθητών  PISA , και το Γιώργο Πρεβελάκη, Επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα νέα εργαλεία αξιολόγησης επιδόσεων εκπαιδευτικού συστήματος, όπως η «ελληνική  PISA » που εισάγει από φέτος το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κομβική σημασία της σύμπραξης με τους παραγωγικούς φορείς στο σχεδιασμό των κατευθύνσεων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και τις πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης. Ο κ.  Schleicher δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις υλοποιηθείσες μεταρρυθμίσεις του ΥΠΑΙΘ και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η ανταλλαγή προτάσεων και καλών πρακτικών.

  ⁃  με τη  Stefania Giannini ,  αναπλ. Γενική Διευθύντρια  UNESCO , αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης. Συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για την τιμητική συμμετοχή της Ελλάδας στη Συμβουλευτική Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τον στόχο 4.7 ΟΗΕ και τα επόμενα βήματα, για τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στην προετοιμασία της επόμενης διεθνούς διάσκεψης  COP 27 για την ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την πρωτοβουλία της Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, αλλά και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες. 

  ⁃  με την Αγλαΐα Μπαλτά, Πρέσβη της Ελλάδας στη Γαλλία, τη Φωτεινή Κολλάρα, Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα στη Γαλλία, με προτεραιότητα τη διατήρηση της στενής σχέσης της με την Ελλάδα, και οι δυνατότητες προώθησης των Ελληνικών θέσεων στο Γαλλικό αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Γαλλία. Οι συνομιλήτριες μετέφεραν το ιδιαίτερα βελτιωμένο κλίμα των τελευταίων δύο ετών στην εκπαίδευση του εξωτερικού, απόρροια των πολιτικών του Υπουργείου, όπως, για παράδειγμα, η ταχύτερη απόσπαση εκπαιδευτικών στις εκτός χώρας ελληνικές δομές εκπαίδευσης.

   

  Στον ΟΟΣΑ με τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Παιδείας και Δεξιοτήτων AndreasSchleicher και τον Επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ Γιώργο Πρεβελάκη

  Με τον Επικεφαλής του ΟΟΣΑ MathiasCormann

  Με την αναπλ. Γενική Διευθύντρια UNESCO, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης StefaniaGiannini

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ