Κοινή ερώτηση που συνυπογράψαμε 21 βουλευτές της ΝΔ για την υπαγωγή των ΕΛΤΑ στο καθεστώς κρατικής εποπτείας του κεφ. Α΄του Ν 3429/2005 και τις συνέπειές της

  Ιούνιος 4, 2015
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς: τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα

  Θέμα: Υπαγωγή της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΤΑ ΑΕ» στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005

  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν 3429/2005, η εταιρία «ΕΛΤΑ ΑΕ» υπήχθη στο κεφάλαιο Β του νόμου αυτού, λόγω έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησής της, δια της εισαγωγής των μετοχών της στο ΧΑ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 136/2002 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν 3049/2002. Με την νεότερη υπ’ αριθμό 217/10-8-2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων, αποφασίστηκε η πώληση, έως και του συνόλου των μετοχών της ΕΛΤΑ ΑΕ, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στον ν 3985/2011.

  Με την υποπαράγραφο Γ.1. εδ. 12 ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012), ορίστηκε ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου δεύτερου του ν 4024/2011, που αφορά το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν αναλογική εφαρμογή και στο προσωπικό των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιριών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 212).

  Με την από 20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 41) που κυρώθηκε νόμιμα, εξαιρούνται ρητά, της υποχρέωσης κατάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων και μεταφοράς των προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, μεταξύ άλλων και οι δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 ν 3429/2005.

  Με το από 30-4-2015 (ΑΠ 2/30151/ΔΠΓΚ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής – ΓΛΚ διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμό. 311/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ και γνωστοποιήθηκε ότι αυτή έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, ως προς το πρώτο σκέλος της, σύμφωνα με το οποίο η ΕΛΤΑ ΑΕ υπάγεται πλέον στο κεφάλαιο Α του οικείου νόμου (3429/2005), ενώ δεν έγινε αποδεκτή, ως προς το δεύτερο σκέλος της, σχετικά με την διατήρηση του μισθολογικού καθεστώτος που διέπει τους εργαζόμενους της, και προς τούτο υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα προς την Ολομέλεια του ΝΣΚ.

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Η ΕΛΤΑ ΑΕ, δεδομένης της παρ. 5 περ. δ του άρθρου 1 ν 3429/2005 και εφόσον η εταιρία βρίσκεται υπο καθεστώς αποκρατικοποίησης, κατά την έννοια των άρθρων 2 και 4 ν. 3049/2002 και ήδη το ΤΑΙΠΕΔ έχει σχεδιάσει και αποφασίσει σχετική διαγωνιστική διαδικασία πώλησης των μετοχών της, θα υπαχθεί στις διατάξεις του κεφ. Α του ν. 3429/2005 και αν ναι από πότε και με ποια διαδικασία;
  2. Η Εταιρία θα υποχρεωθεί και από πότε να καταθέσει τα ταμειακά διαθέσιμα και να μεταφέρει τις προθεσμιακές της καταθέσεις σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ;
  3. Ποιες είναι οι οργανωτικές και λειτουργικές συνέπειες της εν λόγω υπαγωγής – μεταφοράς, καθόσον ήδη η εταιρία, λειτουργώντας εκτός δημοσίου τομέα, είναι κερδοφόρα και με ευοίωνη προοπτική και δεδομένου ότι, τυχόν άμεση υπαγωγή της στο κεφάλαιο Α του ν 3429/2005, θα εμπλέξει την εταιρία σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα δημιουργήσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ομαλή – ευέλικτη λειτουργία της και θα θέσουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της;
  4. Τυχόν τέτοια υπαγωγή, τι συνέπειες θα έχει ως προς την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της εταιρίας, το ρόλο του δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ;
  5. Ποιες οι συνέπειες της εν λόγω υπαγωγής ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού των ΕΛΤΑ; Θα υπαχθεί αυτό και από πότε στις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου;

   

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου                                                          Αθήνα  3 Ιουνίου 2015

  Μαρία Αντωνίου

  Σοφία Βούλτεψη

  Γεράσιμος Γιακουμάτος

  Στέργιος Γιαννάκης

  Στέφανος Γκίκας

  Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

  Θανάσης Δαβάκης

  Άννα Καραμανλή

  Θεόδωρος Καράογλου

  Σίμος Κεδίκογλου

  Χρήστος Κέλλας

  Νίκη Κεραμέως

  Ιωάννης Κεφαλογιάννης

  Κώστας Κουκοδήμος

  Τιμολέων Κοψαχείλης

  Γεωργία Μαρτίνου

  Ευάγγελος Μπασιάκος

  Χρήστος Μπουκώρος

  Αθανάσιος Μπούρας

  Κώστας Σκρέκας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ