ΑΜΑΡΥΣΙΑ, δημοσίευμα στην εφημερίδα για τα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου

Εδώ αφιέρωμα της εφημερίδας Αμαρουσίου ΑΜΑΡΥΣΙΑ για τα εγκαίνια του πολιτικού μας γραφείου στο Χαλάνδρι.