Άρθρο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: Από την κατάργηση… στην απαξίωση