Επίσκεψη στο Χολαργό - κοντά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις επλήγησαν πολύ. 

Η ενθάρρυνση των επενδύσεων, μία φορολογία που ευνοεί την παραγωγικότητα και ένα κράτος που στηρίζει την επιχείρηση είναι πρώτες προτεραιότητες για τη Νέα Δημοκρατία. Μια οικονομία που αναπτύσσεται εξασφαλίζει περισσότερο εισόδημα για όλους, δημιουργεί νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίνει ευκαιρίες στους νέους.
Στα Βόρεια #MeTiNiki για μια #FoteiniEllada