Ποια είμαι, τι πιστεύω, ποιοι είναι οι στόχοι μου, γιατί ζητώ την ψήφο σας