Ποια είμαι, τι πιστεύω, ποιοι είναι οι στόχοι μου, γιατί ζητώ την ψήφο σας

Ποια είμαι, τι πιστεύω, ποιοι είναι οι στόχοι μου, γιατί ζητώ την ψήφο σας. Στα βόρεια #MeTiNiki