Προεκλογική συνέντευξη στο popaganda.gr - απαντήσεις σε κοινό ερωτηματολόγιο για νέους υποψήφιους Βουλευτές