Στον αέρα η υλοποίηση των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων “Erasmus+” και “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” – ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου

Θέμα: Στον αέρα η υλοποίηση των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων “Erasmus+” και “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) έχει ορισθεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ (για τον τομέα “Νεολαία”) και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 660/2/7194/13.03.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προκήρυξε 17 θέσεις για την απασχόληση στελεχών στα εν λόγω ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η προκήρυξη αποκλείει, σχεδόν στο σύνολό τους, τους νυν απασχολούμενους στο Πρόγραμμα Erasmus+, παρά το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις συγκλίνουν με τις αρμοδιότητες των νυν απασχολούμενων στελεχών, βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων μίσθωσης έργων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Πώς θα διασφαλιστεί η εργασιακή συνέχεια (business continuity), απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγων Προγραμμάτων, δεδομένου ότι, σχεδόν στο σύνολό του, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με άνω των 8 ετών εμπειρία στη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», καθώς και των προγενεστέρων αυτού, συναφούς αντικειμένου, Προγραμμάτων, δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προκηρυσσόμενες θέσεις;
  2. Πώς θα διασφαλιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν ήδη διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα δύο Προγράμματα;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Νίκη Κ. Κεραμέως, Επικρατείας