Συζητώντας με νέους

Οι νέοι αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για πολιτικές επιμόρφωσης και επανειδίκευσης, τη διαχείριση της γνώσης και την αριστεία ως στάση ζωής. Στα Βόρεια #metiNiki #foteiniEllada #metousneous