«Οι κοινωφελείς οργανώσεις στο έλεος των capital controls» – ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

  Ιανουάριος 12, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Επικρατείας, Νίκη Κ. Κεραμέως, δήλωσε σχετικά με την παρακώλυση της λειτουργίας των κοινωφελών οργανισμών εξαιτίας των capital controls:

  «Κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, προκειμένου να επιτραπεί η ομαλή πρόσβαση και διαχείριση εκ μέρους των κοινωφελών οργανισμών στην Ελλάδα των λογαριασμών τους στο Paypal, καθώς η επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών παρακωλύει στην ουσία την υλοποίηση της δραστηριότητας τους. Είναι απαράδεκτο σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης, κοινωφελείς οργανισμοί με αποδεδειγμένο έργο και διευρυμένη δραστηριότητα υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων να στερούνται πόρους εξαιτίας των άστοχων χειρισμών της Κυβέρνησης που οδήγησαν στην επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών.

  Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή πρόσβαση και διαχείριση εκ μέρους των κοινωφελών οργανισμών στην Ελλάδα των λογαριασμών τους στην πλατφόρμα Paypal.»

  Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ακολουθεί:

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

  Θέμα: «Άρση περιορισμών πρόσβασης των ΜΚΟ στους λογαριασμούς Paypal»

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016

  Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, όπως ισχύει από τις 18/07/15, έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Η θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών, αλλά και τη μεταφορά κεφαλαίων ευθύνεται για μια σειρά δυσλειτουργιών στις συναλλαγές εντός και εκτός Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι έχει επέλθει χαλάρωση των περιορισμών για κάποιες οικονομικές δραστηριότητες, εντούτοις υπάρχουν περιπτώσεις που οι περιορισμοί παρακωλύουν στην ουσία την υλοποίηση της δραστηριότητας.

  Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται στην περίπτωση της διαχείρισης και αποδοχής, εκ μέρους των μη κερδοσκοπικών κοινωφελών οργανισμών, δωρεών που πραγματοποιούνται για τη στήριξη του έργου τους μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών διεθνούς εμβέλειας και δραστηριοποίησης με την επωνυμία Paypal Inc. Οι κοινωφελείς οργανισμοί δεν μπορούν να δεχθούν μέσω Paypal εισφορές ανεξαρτήτως ποσού από πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες και λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ιδιαιτέρως την εύρυθμη λειτουργία των κοινωφελών οργανισμών, οι οποίοι στερούνται σημαντικούς πόρους από την πραγματοποίηση δωρεών.

  Οι συναλλαγές δεν είναι δυνατές, καθώς η προμήθεια του Paypal (3% επί του ποσού + 0,35 σεντς ανά συναλλαγή) κατατίθεται στο Λουξεμβούργο, την έδρα του Paypal στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η εκάστοτε κατάθεση από πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες και λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος να θεωρείται έμβασμα προς χώρα του εξωτερικού, παρ’ όλο που μόνο ένα μικρό ποσοστό του ποσού καταλήγει στο Λουξεμβούργο και το μεγαλύτερο μέρος αυτού προορίζεται για έναν ελληνικό λογαριασμό. Για να γίνει αντιληπτή η ζημία, για μια δωρεά 10.000 ευρώ, η προμήθεια του Paypal είναι της τάξης των 350€, με αποτέλεσμα 9.650 ευρώ που προορίζονται για έναν κοινωφελή οργανισμό με λογαριασμό στην Ελλάδα να μην μπορούν να αποδεσμευτούν επ’αόριστον. Άμεση συνέπεια αυτού είναι κοινωφελείς οργανισμοί με αποδεδειγμένο έργο και διευρυμένη δραστηριότητα υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην εποχή της παρατεταμένης οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης που διανύουμε να χάνουν δωρεές που είναι απολύτως αναγκαίες για τη συνέχιση του έργου τους.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή πρόσβαση και διαχείριση εκ μέρους των κοινωφελών οργανισμών στην Ελλάδα των λογαριασμών τους στην πλατφόρμα Paypal;

  Η Ερωτώσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ