Ομιλία σε εσπερίδα της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. με τίτλο «ΑΕΙ, έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη»

  Μάιος 23, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και κύριοι,

  Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συμμετέχω στην εσπερίδα που διοργανώνει η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που συνδέει την Ανώτατη Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία με την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη.

  Η οικονομική ανάπτυξη σε αναπτυγμένες χώρες βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση, την τεχνολογική πρόοδο, την καινοτομία. Γιατί; Γιατί οι κλάδοι της οικονομίας που βασίζονται στην καινοτόμο σκέψη δημιουργούν -στις περισσότερες περιπτώσεις- μεγάλη προστιθέμενη αξία σε μια οικονομία. Δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι κατά κανόνα εξαγώγιμα, και προσφέρουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, όμως, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας στηρίζεται ελάχιστα σε αυτούς τους εξωστρεφείς και δυναμικούς κλάδους.

  Κυρίες και κύριοι, θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις σε δύο άξονες, πρώτον, για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα στην ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,  και δεύτερον για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή.

  Σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης

  Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά, ωστόσο και πολλές αδυναμίες. Ενδεικτικά, στα θετικά περιλαμβάνονται η διδασκαλία όλων των βασικών ειδικοτήτων των επιστημονικών κατευθύνσεων, η καλή ερευνητική δραστηριότητα, η ικανοποιητική λειτουργία χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων μας που φέρνει εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο υπό αντίξοες συνθήκες.

  Από την άλλη, οι αδυναμίες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντοπίζονται στην κρατική υποχρηματοδότηση, την έλλειψη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, τις προβληματικές υποδομές που σχετίζονται με την ερευνητική αποστολή των Ιδρυμάτων. Ωστόσο, προσωπικά, θεωρώ ότι από τις μεγαλύτερες παθογένειες του συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι η αδυναμία σύνδεσής του με την αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα; το ποσοστό των άνεργων πτυχιούχων στην Ελλάδα να σκαρφαλώνει περίπου στο 20%, το υψηλότερο μεταξύ των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ. Φυσικό επακόλουθο, η φυγή αυτών των λαμπρών μυαλών στο εξωτερικό, εκεί που τα προσόντα τους μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, 430.000 νέοι εγκατέλειψαν τη χώρα από το 2008 έως σήμερα.

  Έρευνα και καινοτομία

  Ας δούμε τώρα ποια είναι η σημερινή κατάσταση στην έρευνα και καινοτομία. Παρότι η χώρα μας διαθέτει υψηλής ποιότητας επιστημονικό δυναμικό και κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, δεν καταφέρνει να συγκλίνει με τις αναπτυγμένες χώρες στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

  Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στις δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α), οι επιδόσεις της Ελλάδας υπολείπονται σημαντικά των περισσοτέρων άλλων αναπτυγμένων χωρών. Το 2015 οι δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα διαμορφώνονται στο 0,96% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ των 28 ήταν υπερδιπλάσιος, δηλ. 2,03%. Σε ό,τι αφορά την δομή του συστήματος έρευνας και καινοτομίας, ο ρόλος του κράτους είναι κυρίαρχος, τόσο σε όρους κυρίαρχων παικτών Ε&Α, κυρίως μέσω των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων, όσο και σε όρους χρηματοδότησης. Παρότι οι επιχειρήσεις δείχνουν να αντιλαμβάνονται πλέον τη σημασία της εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η συμβολή τους στις συνολικές δαπάνες Ε&Α υστερεί κατά πολύ σε σύγκριση με άλλες χώρες. Μόλις 31,8% του συνόλου των δαπανών Ε&Α καλύπτονται από επιχειρήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί παραδοσιακά στην Ελλάδα τα εγχώρια ερευνητικά αποτελέσματα δεν ήταν αντικείμενο εποικοδομητικής αξιοποίησης.

  Αρκετά με την παρουσίαση της κατάστασης. Έρχομαι τώρα στις τομές που πρέπει να γίνουν, στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στον χώρο της ανωτάτης εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν με την πολυπόθητη ανάπτυξη.

  Ως προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη θλιβερή εσωστρέφεια που ακυρώνει την αναπτυξιακή του προοπτική.

  Κυρίες και κύριοι, θα αναφερθώ ενδεικτικά σε κάποιες από τις κατευθύνσεις στις οποίες κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κινηθεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στην ανωτάτη εκπαίδευση, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός.:

  • Σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να δοθούν κίνητρα για τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και νεοφυών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και εφαρμοσμένης έρευνας.
  • Καλύτερη αξιοποίηση, αλλά και διεύρυνση, των χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίλυση χρόνιων ζητημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να ενισχυθούν οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η δημιουργία ενός μηχανισμού για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένες δεξιότητες.
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας των Πανεπιστημίων και των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Διαρκής τακτική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των ιδρυμάτων, καθώς και πιστοποίηση από μια ισχυρή Ανεξάρτητη Αρχή.
  • Δημιουργία νέου ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας με κίνητρα για δημιουργία clusters και επίτευξη οικονομίας κλίμακας στις υποδομές.
  • Ουσιαστική ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοδιοίκησης των Ιδρυμάτων.

  Διακριτά θα ήθελα να αναφερθώ στο ακανθώδες ζήτημα του κρατικού μονοπωλίου, της κρατικής αποκλειστικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ζήτημα το οποίο υπήρξε παραδοσιακά το “τοτέμ” των αντι-μεταρρυθμιστών στη χώρα μας. Η δυνατότητα σύστασης ιδιωτικών πανεπιστημίων, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια, θα έχει εξαιρετικά σημαντικά οφέλη για την εκπαίδευση στη χώρα μας, και συνεπώς για την ευμάρεια και ανάπτυξη γενικότερα. Αφενός, θα δώσει την ευκαιρία για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο της τριτοβάθμιας που θα οδηγήσει στη βελτίωση και των δημοσίων πανεπιστημίων, αφετέρου, θα αποτελέσει και ευκαιρία να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, προσελκύοντας χιλιάδες φοιτητές του εξωτερικού και σημαντικές επενδύσεις, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

  Ως προς την έρευνα και την καινοτομία, ο εθνικός στόχος για το 2020 για τον δείκτη έντασης δαπανών Ε&Α έχει τεθεί στο 1,2% του ΑΕΠ (από 0,96% που είναι σήμερα). Πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην επόμενη τριετία, ώστε να έχουμε πιθανότητες να επιτευχθεί και να αναβαθμιστεί το εγχώριο σύστημα έρευνας και καινοτομίας εν συνόλω. Ενδεικτικά:

  • Ενίσχυση της δικτύωσης. Η δημιουργία συμπράξεων καθώς και η διευκόλυνση της ώσμωσης ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά.
  • Ενίσχυση της χρηματοδότησης. Δεδομένης της δημοσιονομικής συγκυρίας, κινήσεις, όπως η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για δαπάνες Ε&Α από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις, η ενίσχυση της αγοράς των ελληνικών venture capital και η καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επενδυτικών κονδυλίων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βήματα προς την βελτίωση της κατάστασης.
  • Βελτίωση νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η άρση των διοικητικών βαρών για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο των επιχειρήσεων, η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η απλοποίηση της νομοθεσίας, η απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογικής πολιτικής αποτελούν απαραίτητες παρεμβάσεις για τη λειτουργία ενός συστήματος καινοτομίας.
  • Δημιουργία κινήτρων για την επιστροφή των Ελλήνων ερευνητών και επιχειρηματιών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Η επιστροφή τους θα μπορούσε να συμβάλλει στην εισαγωγή καινοτομίας, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και ερευνητικής κουλτούρας, στη βελτίωση των διοικητικών πρακτικών και των επιχειρηματικών στρατηγικών.

  Μπορεί να θεωρηθεί ότι λέω τα αυτονόητα. Κυρίες και κύριοι, δεν πειράζει, ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα και είναι βέβαιο ότι θα πετύχουμε πολλά.

  Σας ευχαριστώ.

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ