“Παράθυρο” για επικίνδυνη παρερμηνεία διάταξης ως προς τα προσόντα επιλογής των μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ – ερώτηση του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΝΔ με πρωτοβουλία Μ.Αντωνίου

  Ιανουάριος 16, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

  ΠΡΟΣ:   Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου

   Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη

  ΘΕΜΑ: «Παράθυρο για επικίνδυνη παρερμηνεία διάταξης ως προς τα προσόντα επιλογής των μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ»

   

  Κύριε Υπουργέ,

  Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4429/2016  ‘Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις’ ανώτατο όργανο διοίκησης του Ιδρύματος είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος. Το άρθρο 7 του ως άνω νόμου ορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο επιλογής των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ‘Ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία’.

  Η διαδικασία ξεκινά με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), το οποίο καθορίζει κάθε διετία τα κριτήρια  που τεκμηριώνουν σημαντική ερευνητική επίδοση και εν συνεχεία καταρτίζει τον κατάλογο των ΑΕΙ και των φορέων του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 που πληρούν τα ως άνω κριτήρια και μπορούν ως εκ τούτου να ορίσουν μέλη στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος.

  Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται τελικά από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ και το Δ.Σ. του φορέα του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 αντιστοίχως, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των σχετικών υποψηφιοτήτων. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα του επιστημονικού έργου καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων.

  Παρά τα ανωτέρω, έχει αναπτυχθεί προσφάτως, σύμφωνα και με δημοσιεύματα του τύπου, μια νομική άποψη και ερμηνεία η οποία υποστηρίζει ότι το ‘προσοντολόγιο’ του Άρθρου 7 δεν αφορά τους εκπροσώπους των ΑΕΙ και των φορέων του άρθρου 13α αλλά τα ΑΕΙ και τους αντίστοιχους φορείς ως σύνολο. Με άλλα λόγια σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή αρκεί ένα πανεπιστήμιο αυτό κάθε αυτό να έχει ‘εκτεταμένο επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία’ για να μπορεί να ορίσει οποιονδήποτε εκπρόσωπο του στη Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητα από το αν αυτός πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια και προσόντα.

  Η ερμηνεία αυτή μπορεί να αποδειχθεί άκρως επικίνδυνη, καθώς ενδέχεται να επιτρέψει σε διδάσκοντες και ερευνητές με μηδενική ή ελάχιστη διεθνή αναγνώριση  και ερευνητική εμπειρία να στελεχώσουν τη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος και να έχουν λόγο στη Διοίκηση του.       

  Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να αποσαφηνίσετε ποιους ακριβώς αφορά το προσοντολόγιο του Άρθρου 7 και να δώσετε τέλος σε τέτοιου είδους επικίνδυνες νομικές ερμηνείες και αν ναι, πότε;
  2. Προτίθεστε να εξασφαλίσετε ότι η Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ θα στελεχωθεί αξιοκρατικά από καταξιωμένους επιστήμονες με πλούσιο επιστημονικό έργο και εμπειρία και όχι με βάση άλλα κριτήρια και πρακτικές, όπως έχουμε διαπιστώσει πολλάκις στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης και στην έρευνα;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  ΝΙΚΗ  ΚΕΡΑΜΕΩΣ                   ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  ΜΑΡΙΑ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ                 Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΔΡΙΑΝΟΣ              Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ   ΚΕΛΛΑΣ                 Ν.  ΛΑΡΙΣΑΣ

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ