Πλήρωση θέσεων Γραμματέων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα – ερώτηση που συνυπογράψαμε με τον Αντιπρόεδρο της ΝΔ, κ. Κωστή Χατζηδάκη

  Απρίλιος 7, 2017
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  Ερώτηση
  Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
  Θέμα: «Πλήρωση θέσεων Γραμματέων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα»

  Δυνάμει της υπ’αριθ. Φ.122.1/88/119483/22 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας δόθηκαν διευκρινίσεις για τη θητεία Γραμματέων των ΑΕΙ. Από τη δημοσίευση του νόμου 4405/2016 στις 13/7/2016 έληξε η θητεία των γραμματέων στα ΑΕΙ που υπηρετούσαν με αποφάσεις παράτασης στις εν λόγω θέσεις. Επιπλέον, η διάταξη καταλαμβάνει και όσους υπηρετούσαν στην καταργηθείσα, από το 2011, θέση του Προϊσταμένου Γραμματείας. Παράλληλα, παύει η δυνατότητα της ανάθεσης καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης του ιδρύματος. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι όσα από τα ιδρύματα επιθυμούν μπορούν να προβούν στην προκήρυξη θέσης Γραμματέα.

  Σύμφωνα με νέο, υπ’ αριθ. 169774/22, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας στις 12/10/2016, παρασχέθηκαν στα Ανώτατα Ιδρύματα περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη πλήρωσης των οργανικών θέσεων των Γραμματέων στα ΑΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε τα Ιδρύματα ότι θα προωθηθεί σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έγκριση πλήρωσης δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων Γραμματέων στα Πανεπιστήμια, έντεκα (11) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και μιας (1) στην ΑΣΠΑΙΤΕ από την Επιτροπή του άρθ.2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006. Περαιτέρω, σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, όσα Ιδρύματα επρόκειτο να προβούν στην πλήρωση της θέσης του γραμματέα θα έπρεπε με απόφαση της Συγκλήτου να καθορίσουν τα ειδικότερα προσόντα του Γραμματέα, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής του, καθώς και τις αρμοδιότητές του.

  Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προέβη σε έκδοση της σχετικής προκήρυξης στις 25/07/2016 και με απόφαση της Συγκλήτου στις 4/11/2016 καθορίστηκαν τα ειδικά προσόντα, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, καθώς και οι αρμοδιότητες του Γραμματέα. Ωστόσο, από τότε δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας, ως εκ τούτου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης της εν λόγω θέσης που κρίνεται σημαντική για την απρόσκοπτη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.

  Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
  1. Γιατί παρατηρείται η εν λόγω καθυστέρηση στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Γραμματέα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πλήρωσης θέσεων Γραμματέων στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα;

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  1. Νίκη Κ. Κεραμέως Επικρατείας
  2. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Β’ Αθήνας

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ