Ποιο είναι το μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.; Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

  Δεκέμβριος 1, 2015
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ποιο είναι το μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.;

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

  Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Επικρατείας, Νίκη Κ. Κεραμέως, δήλωσε σχετικά με το αβέβαιο μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.:

  «Κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, που καταδεικνύει τη δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., παρά την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 30 εκ. ευρώ που έλαβε δυνάμει της ΠΝΠ της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ οχτώ μήνες πριν. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την ολική ή μερική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς διάφορους προμηθευτές της επιχείρησης προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσει, χωρίς να καλυφθούν είτε οι τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, είτε οι δαπάνες αναδιοργάνωσης. Περαιτέρω, το εγκεκριμένο από την ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Από τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1/7/2014 έως 30/6/2015 προκύπτει ότι η εταιρεία εμφανίζει ζημιές ύψους 52,5 εκ. ευρώ, αρνητική καθαρή θέση και καθαρό τραπεζικό δανεισμό 148 εκ. ευρώ. Ωστόσο, και το ζαχαρουργείο της Ορεστιάδας επαναλειτούργησε με την προκήρυξη 234 συνολικά θέσεων ορισμένου χρόνου και τα σταθερά λειτουργικά έξοδα παραμένουν υψηλά.

  Ερωτάται, μεταξύ άλλων, ο κύριος Υπουργός:

  1. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη δραματική κατάσταση που παρουσιάζουν τα οικονομικά της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
  2. Πώς σκοπεύει να διαχειριστεί τις οφειλές της εταιρείας που παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκτακτη χρηματοδότηση των 30 εκ. ευρώ.
  3. Τι σκοπεύει να κάνει για την ουσιαστική αναδιάρθρωση και εξυγίανση της εταιρείας.»

  Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ακολουθεί:

  Ερώτηση

  Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη

  Θέμα: «Ποιο είναι το μέλλον της ΕΒΖ Α.Ε.;»

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

  Στις 27 Μαρτίου 2015 η Κυβέρνηση με ΠΝΠ αποφάσισε την άμεση καταβολή προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 30 εκ. ευρώ από τα διαθέσιμα της ειδικής εκκαθάρισης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στόχος της σχετικής κατεπείγουσας ρύθμισης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ΠΝΠ, ήταν να διασφαλισθεί, μέσω της κεφαλαιακής αυτής ενίσχυσης, η συνέχεια της λειτουργίας και η βιωσιμότητα της ΕΒΖ, καθώς και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη ρευστότητα, προκειμένου να παρασχεθεί η στήριξη στους τευτλοπαραγωγούς κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου και να ολοκληρωθεί η τευτλοκαλλιέργεια και τευτλοπαραγωγή.

  Η επίσημη θέση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, 8 μήνες μετά την καταβολή του ποσού των 30 εκ. ευρώ, είναι ότι χρησιμοποιήθηκε για την ολική ή μερική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς διάφορους προμηθευτές της επιχείρησης προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργήσει, ωστόσο δεν καλύφθηκαν ούτε οι τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας, ούτε και δαπάνες αναδιοργάνωσης.
  Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο ανακοινώθηκε στις 15 Ιουλίου του 2014 και εγκρίθηκε από την ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 21 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, προσδοκούσε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 9 εκατ. ευρώ από το πρώτο έτος, δηλαδή για την περίοδο 1/7/2014-30/6/2015, ως αποτέλεσμα των 10 μέτρων που αποφάσισε το ΔΣ στο πλαίσιο των προτάσεων της μελέτης αναδιάρθρωσης, με κυριότερο το κλείσιμο των μονάδων σε Σέρρες και Ορεστιάδα. Παρά το γεγονός ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής (1/7/2014-30/6/2015) από το ΔΣ της εταιρείας, από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία εμφανίζει ζημιές ύψους 52,5 εκ. ευρώ, αρνητική καθαρή θέση και καθαρό τραπεζικό δανεισμό 148 εκ. ευρώ, στις 21 Οκτωβρίου 2015 το ζαχαρουργείο της Ορεστιάδας επαναλειτούργησε με την προκήρυξη 234 συνολικά θέσεων ορισμένου χρόνου και τα σταθερά λειτουργικά έξοδα παραμένουν υψηλά.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τη δραματική κατάσταση που παρουσιάζουν τα οικονομικά της εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές οικονομικές καταστάσεις;
  2. Παρά το γεγονός ότι η έκτακτη χρηματοδότηση των 30 εκ. ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την μερική ή ολική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οφειλές της εταιρείας παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε τις οφειλές αυτές;
  3. Δεδομένου ότι το προηγούμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν υλοποιήθηκε, αντιθέτως ανεστάλησαν και ενέργειες που είχαν διενεργηθεί (βλ. επαναλειτουργία ζαχαρουργείου Ορεστιάδας), ποια θα είναι η τύχη του νέου επιχειρησιακού σχεδίου; Τελικά, τι σκοπεύετε να κάνετε για την ουσιαστική αναδιάρθρωση και εξυγίανση της εταιρείας;
  4. Η εταιρεία βρίσκεται εν αναμονή πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους ελεγκτές για ευθύνες κακοδιοίκησης. Επιπλέον, διερευνήθηκε το ενδεχόμενο τριγωνικών συναλλαγών και διακίνησης μαύρου χρήματος. Πότε αναμένεται το σχετικό πόρισμα;

  Η Ερωτώσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ