Σε τι βαθμό απολαμβάνει ο Έλληνας πολίτης το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη; Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

  Απρίλιος 25, 2016
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki

  Νίκη Κ. Κεραμέως: «Σε τι βαθμό απολαμβάνει ο Έλληνας πολίτης το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη;»

  Την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης αναδεικνύει η Νίκη Κ. Κεραμέως, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Επικρατείας, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο.

  Η σωρεία καταδικών του ελληνικού κράτους από το δικαστήριο του Στρασβούργου αποδεικνύουν ότι δυστυχώς στη χώρα μας οι πολίτες δεν μπορούν να απολαύουν του δικαιώματος της δίκαιης δίκης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Σύμφωνα, μάλιστα, με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, στη χώρα μας ο μέσος χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης φθάνει κατά υπόθεση τις 1.580 ημέρες, δηλαδή 4,3 χρόνια.
  Στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης, προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις εντός αυστηρώς τιθέμενου χρονοδιαγράμματος στο τρίτο μνημόνιο (ν. 4336/2015). Ερωτάται, λοιπόν, ο κ. Υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και η υλοποίηση των δράσεων εκείνων που στοχεύουν στην εξασφάλιση του δικαιώματος της δίκαιης δίκης για όλους τους πολίτες.

  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

  Ερώτηση

  Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο

  Θέμα: «Σε τι βαθμό απολαμβάνει ο Έλληνας πολίτης το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη;»

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

  Στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ κατοχυρώνεται αυτοτελές δικαίωμα (ουσιαστικό και δικονομικό) στην «χρηστή απονομή δικαιοσύνης». Σκοπός του άρθρου 6, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, είναι η διασφάλιση μιας δίκης διεξαγόμενης υπό κάποια τυπικά και ουσιαστικά εχέγγυα χάριν ορθοκρισίας. Στις απαιτούμενες εγγυήσεις για κάθε δίκαιη δίκη (αστική και ποινική) συμπεριλαμβάνονται η δημοσιότητα της διαδικασίας, η ανεξαρτησία και αμεροληψία εθνικού δικαστηρίου, η νόμιμη σύνθεσή του και η εκδίκαση και έκδοση απόφασης σε εύλογη προθεσμία.
  Η σωρεία καταδικών, πάνω από 400, του ελληνικού κράτους από το δικαστήριο του Στρασβούργου αποδεικνύουν ότι δυστυχώς στη χώρα μας οι πολίτες δεν μπορούν να απολαύουν του δικαιώματος της δίκαιης δίκης. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η χώρα μας κατατάσσεται πλέον στην 155η θέση των χωρών που καθυστερούν να εκδικάσουν τις υποθέσεις, με μέσο χρόνο απόδοσης δικαιοσύνης που φθάνει κατά υπόθεση τις 1.580 ημέρες, δηλαδή 4,3 χρόνια ή 51,6 μήνες.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδέοντας την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης. Η ανάγκη αλλαγής του συστήματος απονομής δικαιοσύνης αποτυπώθηκε και στο ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015) τον Ιούλιο του 2015 αποτέλεσε το βασικό προαπαιτούμενο μέτρο, ως εγγύηση στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές. Και στο τρίτο μνημόνιο (ν. 4336/2015) περιλαμβάνεται ξεχωριστό κεφάλαιο που αφορά στην δικαιοσύνη. Εκεί, τίθενται συγκεκριμένες δράσεις εντός αυστηρώς τιθέμενου χρονοδιαγράμματος. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται μέτρα για τη μείωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων στα διοικητικά και αστικά δικαστήρια, εκπόνηση σχεδίου δράσης στο θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών, καθώς και σχεδιασμός και εφαρμογή τριετούς στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του αναθεωρημένου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 και του σχετικού χάρτη πορείας;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 5.2 του τρίτου μνημονίου που αφορά στη δικαιοσύνη και στοχεύουν στην εξασφάλιση του δικαιώματος της δίκαιης δίκης για όλους τους πολίτες;

  Η Ερωτώσα Βουλευτής

  Νίκη Κ. Κεραμέως

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ