«Σοβαρά ερωτηματικά ως προς την ίδρυση και τη στελέχωση των 4 νέων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας» – ερώτηση και ΑΚΕ που συνυπέβαλε ο Τομέας Παιδείας ΝΔ με πρωτοβουλία Μ.Αντωνίου

  Μάιος 24, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

  ΠΡΟΣ: –  Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου

  –  Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη

  ΘΕΜΑ: «Σοβαρά ερωτηματικά ως προς την ίδρυση και τη στελέχωση των 4 νέων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας»

  Κύριε Υπουργέ,

  Πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων το συμφωνητικό σύμπραξης για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας με εστίαση στην Ογκολογία. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου σας το Εθνικό Δίκτυο ξεκινάει τη λειτουργία του με 4 Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ), δύο στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Κρήτη, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μεγαλύτερη των 5,4 εκ. Ευρώ και διετή διάρκεια υλοποίησης και εν συνεχεία θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

  Ωστόσο, ακόμα και σήμερα υφίστανται σοβαρά ερωτηματικά ως προς το ακριβές περιεχόμενο του συγκεκριμένου προγράμματος ιατρικής ακριβείας και τους μηχανισμούς υποστήριξης αυτού, καθώς δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα σχετική μελέτη και τεκμηρίωση για το τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το πως σχεδιάστηκε, τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι 4 πρώτες Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας και φυσικά οι άνθρωποι που θα τις στελεχώσουν.

  Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω από ποιους ακριβώς εθνικούς πόρους θα προέλθει η χρηματοδότηση των 5,4 εκ. Ευρώ αλλά και το πως θα επιτευχθεί στην πράξη η συνεργασία των 4 Μονάδων με τα νοσοκομεία της χώρας  αλλά και με αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού.

  Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1) Βάσει ποιας σχετικής μελέτης σκοπιμότητας προσδιορίστηκε το περιεχόμενο του προγράμματος ιατρικής ακριβείας και η γεωγραφική θέση των 4 Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας και βάσει ποιων αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων επιλέχθηκαν τα πρόσωπα που θα τις στελεχώσουν;

  2) Ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας με τα νοσοκομεία της χώρας και το Υπουργείο Υγείας και ποιες οι διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχα δίκτυα του εξωτερικού;

  3) Ποια θα είναι η πηγή από την οποία θα προέλθει η χρηματοδότηση των 5,4 εκ Ευρώ; Θα προέλθει από υφιστάμενες πιστώσεις ή από νέα επιχορήγηση; Να χορηγηθούν αναλυτικά στοιχεία της χρηματοδότησης.

  Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

  1. Μαρία Αντωνίου
  2. Νίκη Κεραμέως
  3. Ιωάννης Ανδριανός
  4. Χρήστος Κέλλας

   

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ