«Συγκρότηση αμειβόμενης επιτροπής στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ με μεθόδευση που δημιουργεί ερωτηματικά» – ερώτηση που συνυπογράψαμε οι 4 Βουλευτές-επικεφαλής του Τομέα Παιδείας της ΝΔ, με πρωτοβουλία Γ.Ανδριανού

  Νοέμβριος 1, 2018
  #MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki#MeTiNiki
  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Θέμα: «Συγκρότηση αμειβόμενης επιτροπής στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ με μεθόδευση που δημιουργεί ερωτηματικά»

  Με την υπ’ αριθμ. Φ25α/174411/Δ4 απόφαση του Υπουργού Παιδείας συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή  με αντικείμενο των συντονισμό των δράσεων της Πράξης  “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ”, προϋπολογισμού 21,9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΔ – ΕΔΒΜ.

  Με βάση την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, η Συντονιστική Επιτροπή προβλέπεται να είναι αμειβόμενη. Η αμοιβή των μελών θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης “Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ”.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Ανάπτυξης:

  • Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα πρόσωπα που στελεχώνουν τη Συντονιστική Επιτροπή;
  • Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ έχει αξιολογήσει τη συγκεκριμένη στελέχωση της Επιτροπής κατά την αρχική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης ή κατά την τροποποίηση της Πράξης;
  • Δεδομένου ότι η αμοιβή των μελών της Επιτροπής θα βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης Πράξης, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της Επιτροπής;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές

  Ανδριανός Σωτηρίου Ιωάννης

  Αντωνίου Βασιλείου Μαρία

  Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος

  Κεραμέως Κωνσταντίνου Νίκη

  Φόρμα Εθελοντή

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ
  Εγγραφή στο Newsletter

  Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας, μπορείτε να δηλώσετε παρακάτω τα στοιχεία σας:

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ